Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Eκ μέρους του Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου θέλω να χαιρετίσω θερμά την πρωτοβουλία της DK Marketing για την έκδοση του “ExportNews.Gr”.

Γνωρίζοντας την 20 ετή επιτυχημένη πορεία της DK Marketing στο χώρο των εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, είμαι βέβαιος ότι το “ExportNews.Gr” θα αποτελέσει για όλους τους ενδιαφερόμενους ένα εργαλείο αιχμής για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Σαν Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο προσβλέπουμε στο «ExportNews.Gr» για την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Ήδη οι εξαγωγές αυτές έχουν σήμερα ισχυρές ανοδικές τάσεις και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης χάρη στη CETA – Συμφωνία
Εμπορίου ΕΕ – Καναδά, η οποία δημιουργεί ένα τελείως νέο καθεστώς στις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Καναδά. Με βάση τη CETA υπάρχει πλέον με ελάχιστες εξαιρέσεις πλήρης ελευθερία κίνησης αγαθών ανάμεσα στις χώρεςμας, χωρίς δασμούς και με απλοποιημένες διαδικασίες.

Η απελευθέρωση αυτή με τη CETA επεκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ιδιωτικών έργων, την ανάληψη έργων και προμηθειών Δημοσίου, την ευκολία μετακίνησης
προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την αναγνώριση και προστασία προϊόντων ΠΟΠ, όπως ελληνικά τυριά, ελιές κλπ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από
πλευράς Καναδά.