Αποκτήστε τώρα την έρευνα αγοράς φαρμακευτικής Κάνναβης και Προϊόντων βάσει αυτής σε προνομιακή τιμή χρησιμοποιώντας τον κωδικό EXP-CAN-RES200.

Από 900€ + ΦΠΑ μόνο 700€+ΦΠΑ

Έρευνα Αγοράς Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης 2019

    Η παρούσα έρευνα εξετάζει αναλυτικά όλα τα κανάλια διανομής και το υφιστάμενο επίπεδο τιμών για τα όποια ανταγωνιστικά προϊόντα, ενώ αναζητά και εντοπίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την αγορά των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, μελετά τις προοπτικές ανάπτυξης ή / και τους ανασταλτικούς παράγοντες της ζήτησης και παράλληλα δίνει και το έναυσμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών εισόδου, τοποθέτησης και προβολής στην εγχώρια αγορά.