Η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς με ασφάλεια αποτελεί κύριο στόχο του ελληνικού υποκαταστήματος της Euler Hermes

Γιάννης Γκιώνης
Εμπορικός Διευθυντής Euler Hermes Hellas

 

Η Euler Hermes έχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας Αγοράς Ασφάλισης Πιστώσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες. Ως εταιρία του ομίλου Allianz, έχει αξιολογηθεί με AΑ από τη Standard & Poor’s και είναι η μοναδική εταιρία του κλάδου που βρίσκεται σε αυτή την υψηλή κλίμακα αξιολόγησης.

Τ ο 2019 ήταν μια χρονιά με πολλές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο αφού το διεθνές εμπόριο κινήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας (+1,5%). Ωστόσο η οριακή ανάκαμψη που αναμένεται το 2020 (+1,7%) θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν να επεκταθούν και να εδραιωθούν σε νέες αγορές.

Οι κλάδοι Υπηρεσιών Πληροφορικής, Αγροτικών Προϊόντων, Χημικών & Φαρμακευτικών αναμένεται να έχουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη με τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, μεταφορών, κατασκευών και χαρτιού να ανακάμπτουν. Οι κλάδοι των Ηλεκτρονικών, Μετάλλων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Ενέργειας αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς με ασφάλεια αποτελεί κύριο στόχο του ελληνικού υποκαταστήματος της Euler Hermes. Ως ηγέτης του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων, η Euler Hermes έχει δημιουργήσει την απαραίτητη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν απρόσκοπτα την εξαγωγική τους δραστηριότητα, αφού παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση, ενισχύει τον πιστωτικό έλεγχο και όταν προκύψει ζημιά αναλαμβάνει την είσπραξη και διεκδίκηση αυτής ανεξαρτήτως από το που βρίσκεται ο οφειλέτης, με δικούς της πόρους και κόστη μέσω του δικτύου των συνεργατών της παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η ασφάλιση πιστώσεων εξασφαλίζει την ρευστότητα της επιχείρησης και αποτελεί το ισχυρότερο διαβατήριο για την ευκολότερη χρηματοδότησή της με ευνοϊκούς όρους.

Η Euler Hermes είναι η μόνη εταιρία που συλλέγει στοιχεία και αξιολογεί επιχειρήσεις έχοντας ανεξάρτητη ομάδα ανθρώπων εξιδεικευμένων και αφιερωμένων αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, είμαστε η πρώτη ασφαλιστική εταιρία του κλάδου πιστώσεων στην Ελλάδα που επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας και στις εγγυήσεις. Ως αποτέλεσμα, προσφέρουμε το πιο πλήρες πακέτο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και υποστήριξης της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης.

Η νέα μας πρόταση συμβολαίου ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, Corporate Advantage, αποτελεί μια εξελιγμένη πρόταση για την σύγχρονη επιχείρηση με εξαγωγικό χαρακτήρα. Το Corporate Advantage διαθέτει μια μεγάλη βιβλιοθήκη εργαλείων, που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Euler Hermes και βοηθούν ιδιαίτερα τις εξαγωγές, όπως την καθυστέρηση αποτελεσμάτων απόσυρσης, μείωσης ή τροποποίησης εγκεκριμένων ορίων και αυτή της εμπορικής διαφωνίας. Εργαλεία που αποσκοπούν στην προστασία της ρευστότητας του ασφαλισμένου μας, καθώς οι εξαγωγές αποτελούν μια ιδιαιτέρως κοστοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, για τις μικρότερες επιχειρήσεις προτείνουμε την λύση του Simplicity που έχει σταθερά κόστη, χωρίς διαχείριση και βασική κάλυψη, χωρίς την ανάγκη για αιτήματα πιστωτικών ορίων. Το Simplicity είναι σχεδιασμένο ώστε ο ασφαλισμένος για να δαπανά λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των απαιτήσεων, για να εστιάσει σε αυτό που κάνει καλύτερα: την ανάπτυξη της επιχείρησής του.