Οι Νεότερες Εξελίξεις του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών

Το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών - Exportnews.gr

Μεγάλο ενδιαφέρον για τον χώρο των εξαγωγών παρουσίασε η νεότερη συνεδρίαση της επιτροπής εξωστρέφειας, κατά την οποία συζητήθηκε ενδελεχώς η πορεία του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Εξαγωγών. Στο συμβούλιο, συμμετείχαν υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη να εκτελεί χρέη ρυθμιστή. Πέραν του σχεδίου, υπήρξε εκτενής αναφορά και στη θετική πορεία της επιτροπής, ενώ επισημάνθηκε, δια στόματος του Αντιπροέδρου, πως θα γίνει προσπάθεια αναβάθμισής της σε Κυβερνητικό Συμβούλιο, μέσω εισήγησης στον πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Δραγασάκης υποστήριξε πως το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται σταθερά, σε όλους τους πυλώνες του. Επισημάνθηκε ιδιαιτέρως η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την γενική γραμματεία διεθνών οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής συνεργασίας (agora.mfa.gr), με στόχο την αναβάθμισή του σε διαδραστική διαδικτυακή πύλη πολυμέσων. Το site θα απευθύνεται σε ενεργούς και δυνητικούς εξαγωγείς, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε σχετικά εξαγωγικά θέματα. Η ολοκλήρωσή του έργου αναμένεται τον Μάιο του 2021.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην σταθερή βελτίωση λοιπών κρατικών παροχών σχετικές με το εξαγωγικό εμπόριο, όπως το Export Help Desk του Enterprise Greece, την εκπόνηση οδηγιών επιχειρηματικότητας του Υπ.Εξ και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις ενέργειες ενημέρωσης δυνατοτήτων χρηματοδότησης σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων.

Τέλος, το συμβούλιο ενημερώθηκε πως η “Λήψη Τεχνικής Βοήθειας” συνεχίζεται σε νέα φάση, έχοντας ως γνώμονα αυστηρές προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι ελληνικές εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) συνεχίζουν την ενθαρρυντική πορεία τους, φθάνοντας τα 33,42 δισ. Ευρώ και σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 15.7%. Για την υποστήριξή της ανοδικής αυτής εξαγωγικής δραστηριότητας, απαιτείται συνεχής και αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων από τους κρατικούς μηχανισμούς, με τις παραπάνω αναβαθμίσεις να είναι προς την σωστή κατεύθυνση.