Οι εξαγωγές της Κρήτης έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο για το 2018

Μικρή, αλλά μη αμελητέα μείωση εξαγωγών σε σχέση με το 2017 είχε η Κρήτη για το περασμένο έτος, βάσει του Συνδέσμου Εξαγωγεών Κρήτης (ΣΕΚ). Ο σύνδεσμος στήριξε τα συμπεράσματά του στα προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι κρητικές εξαγωγές ανήλθαν στα 435,3 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 444,1 που σημειώθηκαν το 2017. Υπήρξε, επομένως, μικρή μείωση της τάξης του 2% (8.8 εκατ. ευρώ), με τον όγκο των εξαγωγών να φτάνει τους 398.442 τόνους, έναντι των 505.098 τόνων το 2017.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, τονίζει πως «παρά τη μικρή μείωση που παρατηρείται στις εξαγωγές της Κρήτης, η οποία φτάνει τα 8,8 εκ. ευρώ, θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες εξαγωγικές επιδόσεις αφήνουν ένα περιθώριο αισιοδοξίας, και με δεδομένο ότι η ψαλίδα έχει αρχίσει να κλείνει, ευελπιστούμε ότι το 2019 θα έχουμε θετικό πρόσημο για τις Κρητικές εξαγωγές, για πρώτη φορά μετά το 2015″.

Αναφορικά με τα εξαγωγικά είδη, η αγορά των τροφίμων και ποτών αποτελεί το 57% του συνόλου των Κρητικών εξαγωγών κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3.2%. Δεύτερη βρίσκεται η αγορά των χημικών και πλαστικού, η οποία αποτελεί το 26.9% περίπου του συνόλου, ενώ φέτος παρουσίασε 5% μείωση. Το υπόλοιπο μέρος καταλαμβάνεται από προϊόντα των αγορών διχτύων αγροτικής χρήσης, κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, μηχανών & συσκευών και δομικών υλικών.

Όσον αφορά τις χώρες όπου αποστέλλονται τα κρητικά προϊόντα, τα πρωτεία κατέχει η  η Ιταλία (18,7%), δεύτερη η Γερμανία (18,5%) και τρίτη η Γαλλία (5,7%). Ακολουθούν η Ολλανδία, (5,1%) και η Ισπανία (5%). Τη σχετική δεκάδα συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο (4,3%), οι Η.Π.Α. (4%), η Πολωνία (3,8%), η Αυστρία (3,8%) και η Κύπρος (3,6%).

Στον κυριότερο κλάδο των Κρητικών εξαγωγών, την πρώτη πεντάδα αγοραστών απαρτίζουν η Ιταλία (70,2 εκ. ευρώ), η Γερμανία (57,1 εκ. ευρώ), η Ισπανία (14 εκ. ευρώ), η Αυστρία (12,8 εκ. ευρώ) και οι Η.Π.Α. (11,1 εκ. ευρώ).