Σπήλιος Λιβανός: Ήρθε η ώρα της εξωστρέφειας για την αγροδιατροφική παραγωγή μας

H δεκαετία της οικονομικής κρίσης κατέστησε σχεδόν αναγκαστική τη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο των αγροδιατροφικών προϊόντων, όπου η φήμη τους, χωρίς υπερβολή, έχει διαδοθεί και φθάσει σε κάθε γωνιά του κόσμου, έγινε πλήρως αντιληπτό ότι το πεδίον δόξης ήταν, είναι και θα παραμείνει λαμπρό.

Ταυτόχρονα, η πανδημία του κορωνοϊού έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την ακρογωνιαίας σημασίας για τις κοινωνίες μας ανάγκη ενίσχυσης της επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα, έστρεψε τους καταναλωτές σε περισσότερο υγιεινές και ασφαλείς διατροφικές επιλογές, κάτι που οδήγησε και σε αύξηση των εξαγωγών μας σε νωπά φρούτα και λαχανικά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οι συνθήκες και οι όροι πρόσβασης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και ανταγωνιστικοί. Γνωρίζουμε καλά ότι ακόμα και αν ένα προϊόν είναι ποιοτικό, τυποποιημένο, βιώσιμο και ασφαλές, ο δρόμος για να φθάσει και να βρει θέση στις «καλές» προθήκες και τα ράφια του εξωτερικού εξακολουθεί να είναι πολυπαραγοντικός, μακρύς και γεμάτος εμπόδια. Δεν φθάνουν τα ευχολόγια και οι καλές προθέσεις. Όπως, επίσης, δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μεμονωμένων και αποσπασματικών ενεργειών ενός φορέα. Απαιτείται συγκροτημένη στρατηγική, σχέδιο δράσης, συντονισμός και συνεργασία, και πάνω απ’ όλα όραμα και ρεαλισμός.

Στο παρελθόν, είχαμε συνηθίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά κανόνα να χαρακτηρίζεται από μία μονοσήμαντη, μονοδιάστατη, εσωστρεφή, κυρίως διαχειριστικής φύσης δραστηριότητα, σχεδόν αποκλειστικά συνδεδεμένη με τις έννοιες των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων. Παρά το γεγονός ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τρόφιμα αποτελούν τις περισσότερες φορές σημαντικό ποσοστό των διμερών εμπορικών σχέσεων της χώρας μας, η εξωστρέφεια του ΥΠΑΑΤ έχουμε συνηθίσει να περιορίζεται στη διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων που προορίζονται για την προώθηση και προβολή συγκεκριμένων προϊόντων, τη συμμετοχή μόνο σε εγχώριες αγροδιατροφικές εκθέσεις και την κατά περίπτωση επεξεργασία υγειονομικών και φυτοϋγεινομικών πρωτοκόλλων.

Πιστεύω ότι όλη αυτή η προσέγγιση έχει έρθει η ώρα να αλλάξει. Σε όσα γίνονται μέχρι σήμερα, να προσθέσουμε ορισμένα νέα, σίγουρα βήματα, που θα μας ανεβάσουν επίπεδο. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, να επενδύσουμε δυναμικά στην εξωστρέφεια. Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του Υπουργείου και εν γένει του μοντέλου της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας, που αποτελεί κύρια προτεραιότητά μου, περνάει αναπόδραστα μέσα από μια νέα αντίληψη και προσέγγιση σχετικά με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της αγροδιατροφικής παραγωγής μας.

Αυτή η προσπάθεια που ξεκινάμε, βασίζεται κυρίως 3 πυλώνες:

Πρώτον, στον πυρήνα του σχεδίου μας, βρίσκεται η πρωτοβουλία μας για την «Ελληνική Διατροφή», ένα ολιστικό μείγμα συντονισμένων πολιτικών και δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προβολής των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Ο επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας και του περιεχομένου της Ελληνικής Διατροφής μπορεί να εφοδιάσει το διαβατήριο των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων με όλα τα απαιτούμενα διακριτικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Δεύτερον, ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συντονισμού και αναδιοργάνωσης των εργαλείων εξαγωγικής υποστήριξης των αγροδιατροφικών προϊόντων μας. Εντός του ΥΠΑΑΤ, συστήνουμε μια διατομεακή ομάδα εργασίας όπου όλες οι σχετιζόμενες με αρμοδιότητες εξωστρέφειας διευθύνσεις και τμήματα θα συνεργάζονται και θα συμβάλλουν από κοινού στον προσδιορισμό των χωρών στόχων, τον συσχετισμό τους με τα αντίστοιχα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα πρωτόκολλα, αλλά και στοχευμένες δράσεις προώθησης και προβολής τους. Επιπλέον, επιδιώκουμε τη δυναμικότερη και εντονότερη σε αποτύπωμα παρουσία του Υπουργείου σε διεθνείς αγροδιατροφικές εκθέσεις, λειτουργώντας ως ιμάντας προβολής των Ελλήνων παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου στο εξωτερικό.

Και τρίτον, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το κυριότερο, επιδιώκουμε την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας του ΥΠΑΑΤ με το Υπουργείο Εξωτερικών ειδικότερα στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας, αξιοποιώντας τις σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες έως σήμερα δυνατότητες που παρέχουν οι Πρεσβείες μας, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ανά τον κόσμο, αλλά και την πολύτιμη τεχνογνωσία και υποστήριξη του Enterprise Greece.

Πολύτιμη μπορεί να είναι και η συμβολή και συνεισφορά των εξαγωγικών φορέων και συνδέσμων αγροδιατροφικών προϊόντων και τροφίμων της χώρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα εξάλλου προσδίδω και στην εμβάθυνση και καλλιέργεια στενότερων διμερών σχέσεων με τους εταίρους μας από την ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες, είτε με κατ’ ίδιαν συναντήσεις με ομολόγους μου είτε με τους Πρεσβευτές τους στην Ελλάδα, ενώ διερευνούμε και τη δυνατότητα μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας από φορείς άλλων κρατών με την υποστήριξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων.

Με σχέδιο και σίγουρα βήματα, η αγροδιατροφική παραγωγή μας μπορεί να μπει δυνατά στο δρόμο της εξωστρέφειας.