Γιώργος Καϊσμαρίδης: Πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν και μετά την πανδημία

O ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον τη βασική προτεραιότητα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της διαρκούς αναβάθμισης των ψηφιακών εργαλείων καταλαμβάνει σημαντική θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων και ενσωματώνεται στο επιχειρησιακό τους μοντέλο. Αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αναβάθμισή τους προκειμένου να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών και να παρακολουθούν έξυπνα και γρήγορα τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα σε αυτές. Αυτή είναι πλέον μια κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιχειρήσεις έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων του προσωπικού τους στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων.

H έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες αφορά όλους τους τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας: τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41% των επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης-συστήματα ERP (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (27%) και την εφαρμογή συστημάτων CRM (26%). Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού νέφους (36%), αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάληψη επιχειρηματικών αποφάσεων και να λειτουργήσουν ως εργαλεία έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης για την ευθυγράμμιση της επιχείρησης στους στόχους που έχει θέσει και τα αποτελέσματα που επιδιώκει.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να είναι πετυχημένος πρέπει να βασίζεται στην ορθή λειτουργία των δομών, των διαδικασιών, και της στρατηγικής που οφείλουν να επικαιροποIούν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία για μια επιχείρηση να συγκεντρώσει τα πλούσια δεδομένα που διαθέτει και να τα αξιοποιήσει, με τρόπο που θα τη βοηθήσουν να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί και να καινοτομήσει σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η αλήθεια είναι ότι για να καινοτομήσουν οι επιχειρήσεις και να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς, χρειάζονται δεδομένα που είτε προέρχονται από το επιχειρησιακό τους περιβάλλον, είτε συλλέγουν από την αγορά και τους πελάτες τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσα από μια στρατηγική, αποτελεί προτεραιότητα, έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες με επιτυχία.

Η κατάσταση της πανδημίας φαίνεται πως έχει εξοικειώσει τόσο πολύ τις επιχειρήσεις με την τηλεργασία, που το 60% των επιχειρήσεων με δραστηριότητες έρευνας & Ανάπτυξης σκοπεύει να καθιερώσει αυτό το μοντέλο εργασίας ως μια νέα πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι, σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων αναβάθμισε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα τους και ανέπτυξε εργαλεία με έμφαση στις διαδραστικές συνομιλίες και συζητήσεις και μεταφορά μηνυμάτων στους πελάτες, επιβεβαιώνει την τάση για ψηφιακό μετασχηματισμό στο επιχειρησιακό μοντέλο της κάθε επιχείρησης, σκοπό την συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, περιέλαβαν στην επιχειρησιακή τους λειτουργία την τηλεργασία, για την απασχόληση του προσωπικού τους, έξι στις δέκα επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν τρεις στις δέκα άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την προσαρμογή νέων αγαθών ή υπηρεσιών στα καινούρια δεδομένα.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, θα παραμείνουν και μετά από την πανδημία, με κυριότερες την υιοθέτηση ή ενίσχυση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, την υιοθέτηση της τηλεργασίας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η ψηφιακή εποχή για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι εδώ και η προσαρμογή των επιχειρήσεων κρίνεται επιβεβλημένη.