Ο Σκοπός και η Αυθεντικότητα του Brand στο Επίκεντρο

“Οι εταιρείες που υιοθετούν έναν σκοπό ύπαρξης και αναπτύσσονται γύρω από αυτόν, διατηρώντας την αυθεντικότητα τους καταφέρνουν να γίνουν έμπιστες, να αγαπηθούν και να μπουν στη ζωή των καταναλωτών τους”

Ο σκοπός ενός brand αποτελεί τη βάση στην οποία αυτό θα θεμελιωθεί, καθώς λειτουργεί σαν καθρέφτης πάνω στον οποίο αντανακλά την συνεισφορά του στον κόσμο. Μέσω του σκοπού παρουσιάζεται ο λόγος ύπαρξης της εταιρείας, τα οφέλη που επιδιώκει να προσφέρει στην κοινωνία, τα προβλήματα που αποβλέπει να επιλύσει, το προφίλ που θέλει να προβάλλει προς το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών της.

Η εταιρεία υιοθετώντας έναν λόγο υπόστασης, αντιλαμβάνεται πιο εύκολα τους στόχους της, με αποτέλεσμα να τους επιτυγχάνει πιο αποτελεσματικά. Επίσης, οι αλληλεπιδράσεις με τους stakeholders της, γίνονται πιο ισχυρές και βαθιές, δημιουργώντας μία ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο μερών. Απόρροια αυτού είναι η συνεχής αφοσίωση, συμπάθεια και εξάρτηση με το brand.

Ωστόσο, οι απόψεις σχετικά με τη σημαντικότητα του εταιρικού σκοπού αντιτίθενται, όσων αφορά το βαθμό σημαντικότητάς του. Αρχικά έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα ζωτικά συστατικά ώστε να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό μείγμα μάρκετινγκ. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί υποστηρίζουν ότι άδικα διεκδικεί τόσο μεγάλη προσοχή, όταν αυτό που επιδιώκουν οι καταναλωτές είναι ο άριστος συνδυασμός ποιότητας και τιμής.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte οι εταιρείες που υποκινούνται από τον στόχο τους, κατακτούν μεγαλύτερο μερίδιο τις αγοράς και αναπτύσσονται με ταχύτητα τριπλάσια αυτής των ανταγωνιστών τους. Ταυτόχρονα επιταχύνεται και η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών όσο και των υπαλλήλων. Αντίθετα εταιρείες που δεν έχουν επενδύσει αρκετά, έως και καθόλου, στον καθορισμού ενός ξεκάθαρου στόχου, πιθανότατα η επιβίωση τους είναι βραχυχρόνια, καθώς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα χάνουν τον ‘δρόμο’ τους με αποτέλεσμα την καταστροφή .

Βασικός παράγοντας επιτυχίας του σκοπού, συνδυαστικά με όσα προαναφέρθηκαν, είναι το γεγονός ότι οι σημερινοί καταναλωτές ταυτίζονται με το brandname της εταιρεία προσπαθώντας να αντικρίσουν τον εαυτό τους σε αυτό, καθώς και να το νιώσει σαν κομμάτι της ζωής του.

Σκοπός και διαφοροποίηση

Η διαφοροποίηση του Brand και των προϊόντων/υπηρεσιών της, καθορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, τα μερίδια αγοράς που πρόκειται να αποκτήσει, καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι του brand identity. Ο λόγος ύπαρξης του κάθε οργανισμού, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ώστε να καταφέρει να επιτύχει διαφοροποίηση.
Σύμφωνα με έρευνα που υλοποίησε η Deloitte (2019), το 28% των καταναλωτών λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη συμπεριφορά της εταιρίας απέναντι στους ανθρώπους της, δηλαδή την ομάδα της, ενώ το 20% εστιάζει στη συμπεριφορά της επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον και το 19% παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία υποστηρίζει τα κοινωνικά σύνολα μεταξύ των οποίων δραστηριοποιείται.
Επιπλέον, οι εταιρείες που έχουν ορίσει τον σκοπό τους, παρατηρούν κατά 30% υψηλότερα επίπεδα καινοτομιών ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν κατά 40% υψηλότερα επίπεδα διατήρησης σταθερού εργατικού δυναμικού.

Η αυθεντικότητα κυριαρχεί
Η ειλικρίνεια της εταιρείας απέναντι στο κοινό της είναι κάτι παραπάνω από υποχρέωση και ανταμείβεται. Για το λόγο αυτό είναι καίριας σημασίας το κάθε brand να επικοινωνεί και να προβάλει την ιστορία που το δημιούργησε, καθώς και τον λόγο που υπάρχει, όπου είναι δυνατόν. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η ισχυρότερη σύνδεση του brand με τους καταναλωτές του, ανεξάρτητα από τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά.

Σημαντικό συντελεστή αποτελεί και η διαφάνεια των πράξεων της εταιρείας. Με την έννοια αυτή, εννοείται ότι ο οργανισμός πρέπει να παρουσιάζει και να ‘νιώθει’ περήφανος κάθε πράξη του, καθώς οι σημερινοί καταναλωτές έχουν επίγνωση για ότι συμβαίνει.

Με σωστές κινήσεις και κατάλληλη προβολή αυτών, η κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνα της Deloitte (2019), το 80% των καταναλωτών είναι πρόθυμο να διαθέσει περισσότερα χρήματα, σε μια αύξηση της τιμής, όταν αυτή συμβαίνει για περιβαλλοντικού σκοπούς ή για την αύξηση των μισθών των εργαζομένων.

Σε ένα περιβάλλον που ‘ξεχειλίζει’ από επιλογές και χαρακτηρίζεται από τεράστιο ανταγωνισμό, πολλά brands παραμένουν αυθεντικά και οδηγούνται από τον λόγο ύπαρξης τους. Αυτά τα brands καταφέρνουν να αναπτυχθούν, αρπάζοντας τις νέες ευκαιρίες και εν μέσω της προσφερόμενης αξίας που μεταφέρουν στους πελάτες τους, στην κοινωνία, στους εργαζομένους τους καθώς και στο περιβάλλον, γίνονται αξιομνημόνευτα και αγαπητά από το κοινό.