Δ.Τ. – Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη Δυτική Μακεδονία

Δελτίο Τύπου

Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του έργου GRAEDUCATION

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION, με θέμα τη στελέχωση των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διεξάγει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αφορμή την Περιφερειακή Στρατηγική Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε συνθήκες Μηδενικής Λιγνιτικής Εξάρτησης.

Προκειμένου η εν λόγω περιοχή να οδηγηθεί, μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο,  στην πράσινη οικονομία, καλείται να εκπαιδεύσει το μελλοντικό ανθρώπινο  δυναμικό της και να του προσδώσει νέες γνώσεις, ώστε να αποκτήσει «πράσινες δεξιότητες».

Για το σκοπό αυτό, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία καθώς και εταιρείες με παρουσία εκτός περιοχής αλλά με ενδιαφέρον για τις ανωτέρω δράσεις, να συμμετέχουν στην έρευνα, που διενεργείται στο πλαίσιο του GRÆDUCATION, συμβάλλοντας ενεργά στην ταχύτερη δυνατή διάχυση «πράσινων δεξιοτήτων» στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής.

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά και για να συμμετάσχει κανείς στην έρευνα, δεν έχει παρά να πατήσει εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο GRAEDUCATION κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Τμήμα Εκπαίδευσης τηλ. 210 64 19 036 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: https://www.dual.com.gr/