Mario Nava: Η DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζει το Εμπόριο

Αποκλειστική Συνέντευξη με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή της DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ποιός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Στήριξη Μεταρρυθμίσεων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ειδική Γενική Διεύθυνση για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων των χωρών μελών. Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM /DG REFORM) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και ανέλαβε την αποστολή την οποία εκτελούσε προηγουμένως η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS). Η DG REFORM βοηθά τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων τους: για να διαμορφώσουν καλύτερη δημόσια διοίκηση, να  πραγματοποιήσουν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, καθώς και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα ταμεία συνοχής, αλλά και εθνικούς πόρους.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος από τα Κράτη Μέλη (ΚΜ), κινητοποιούμε τη βέλτιστη γνώση και εμπειρία από τους εσωτερικούς μας εμπειρογνώμονες, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες συμβούλων και επαγγελματίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να βοηθήσουμε τα ΚΜ να υλοποιήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ανταλλάξουν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές και να μάθουν το ένα από το άλλο. Η υποστήριξη μας παρέχεται πρωτίστως μέσω του νέου Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument -TSI) με προϋπολογισμό 864 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-27, δηλαδή περίπου 115 εκατομμύρια ανά έτος. Το TSI τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021 ως 2027. Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2021 στο πλαίσιο του TSI, έχουμε επιλέξει 226 έργα τεχνικής υποστήριξης. Οι βασικές μεταρρυθμιστικές προκλήσεις που επισημαίνονται στα αιτήματα των Κρατών Μελών είναι η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή μετάβαση.

 

Η DG REFORM είναι εταίρος της Ελλάδας εδώ και χρόνια. Σε ποιους τομείς έχετε βοηθήσει τις Ελληνικές Αρχές να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις;

Από το 2015, η DG REFORM και η Ελλάδα έχουν συνεργαστεί σε περίπου 190 έργα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, συνεχίζοντας το έργο της Ειδικής Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece).

Η υποστήριξή μας έχει καλύψει καίριους τομείς πολιτικής, από το επιχειρηματικό περιβάλλον, την ενέργεια, τη φορολογική πολιτική, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, την οικονομία, την αγορά εργασίας, έως και την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε συμβάλει σε σημαντικά μεταρρυθμιστικά επιτεύγματα, όπως:

  • απλοποίηση της αδειοδότησης επενδύσεων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης
  • ανάπτυξη των τοπικών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ
  • προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών για να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη
  • σύσταση μίας λειτουργικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
  • πανελλαδική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
  • ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων σε ένα Ενιαίο Ταμείο Συντάξεων

 

Πώς στηρίζει το Εμπόριο η DG REFORM;

Προκειμένου να υποστηρίξουν μία ανθεκτική ανάκαμψη, τα Κράτη Μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν το δυναμικό και την προοπτική του εμπορίου και των εξαγωγών. Η ΕΕ έχει εδώ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στην παγκόσμια εμπορική σκηνή, καθώς και η μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου με 440 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η DG REFORM έχει συνεργαστεί με εθνικές Αρχές και φορείς προώθησης εμπορίου και επενδύσεων για να στηρίξει την ατζέντα για το Εμπόριο. Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα έργων τεχνικής υποστήριξης, τα οποία αναδεικνύουν καίρια θέματα για την προώθηση των εξαγωγών:

  • Πώς να αξιοποιηθεί η ψηφιοποίηση
  • Πώς να υιοθετηθούν προσεγγίσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις περιφέρειες
  • Πώς να παρασχεθούν εργαλεία τα οποία να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να εξάγουν

 

Στο Βέλγιο, η DG REFORM υποστήριξε τον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας (FIT), που είναι ο περιφερειακός οργανισμός προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων της Φλαμανδικής Κυβέρνησης. με τη βοήθεια συμβούλων, να αναπτύξει μία αρχιτεκτονική επιχειρήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Βάσει αυτής της δουλειάς που έγινε, ο FIT θα χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να σχεδιάζει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την προώθηση των διεθνών επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη Φλάνδρα.

Στη Γαλλία, η DG REFORM συνεργάζεται με τη νεοσυσταθείσα Εθνική Υπηρεσία Εδαφικής Συνοχής. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, η υποστήριξη εστιάζει στην παροχή καλύτερων δεδομένων, ώστε οι περιφέρειες και η Υπηρεσία να καταρτίσουν τη νέα γενιά στρατηγικών προγραμμάτων, όπως τις περιφερειακές στρατηγικές διεθνοποίησης με επίκεντρο τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων.

Στην Ελλάδα, παρέχουμε υποστήριξη σε σχέση με το εμπόριο εδώ και αρκετά χρόνια. Κυρίως εστιάζεται στην παροχή εργαλείων για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την υποστήριξη των ΜΜΕ για να κάνουν εξαγωγές.

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το πώς έχει στηρίξει η DG REFORM τις Ελληνικές εξαγωγές;

Στην Ελλάδα, παρείχαμε τεχνική υποστήριξη στις Ελληνικές Αρχές σε θέματα Προώθησης των Εξαγωγών σε δύο φάσεις: η πρώτη ήταν από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Αύγουστο του 2018 και η δεύτερη από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Οκτώβριο του 2020. Η υποστήριξή μας, η οποία υλοποιήθηκε από την GIZ, επικεντρώθηκε κυρίως σε εργαλεία που βοηθούν τους εξαγωγείς να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Εδώ συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές και το help desk του Enterprise Greece. Βάσει της δικής μας υποστήριξης, οι Ελληνικές Αρχές εξασφάλισαν χρηματοδότηση τόσο για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας όσο και για τη σύσταση και επέκταση του Help Desk της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Χαιρόμαστε που οι Ελληνικές Αρχές προκήρυξαν τον διαγωνισμό για την υλοποίηση της πλατφόρμας το περασμένο καλοκαίρι και πρόκειται να συνάψουν τη σχετική σύμβαση. Το Help Desk ήδη λειτουργεί, και το 2020 απάντησε σε 932 εταιρείες σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικές με θέματα εξαγωγών, και παρείχε 77 εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες σε νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ θα διευρύνει περαιτέρω τη λειτουργία του με επιπλέον υπηρεσίες.

Το έργο υποστήριξης βοήθησε επίσης τις Ελληνικές Αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνή εργαλεία και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό δυνητικών αγορών με εξαγωγική προοπτική και τομέων που προσφέρονται για εξαγωγές. Ως αποτέλεσμα του έργου, οι Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα Σχέδιο Δράσης για την είσοδο Ελληνικών καλλυντικών στην αγορά των ΗΠΑ, και ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση Ελληνικών υπηρεσιών Πληροφορικής στη Γερμανική αγορά. Τέτοια Σχέδια Δράσης μπορούν να επαναληφθούν για την είσοδο άλλων προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες αγορές με εξαγωγικές δυνατότητες. Τέλος, εξίσου σημαντικό, το έργο βοήθησε και με προτάσεις για τον σχεδιασμό μηχανισμών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε συνέχεια αυτής της υποστήριξης, η DG REFORM και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα εγκαινιάσουν σύντομα μία νέα συνεργασία: θα υποστηρίξουμε το Υπουργείο και τους συνεργάτες του στην Οικονομική Διπλωματία, μεταξύ των οποίων την Enterprise Greece, να διαμορφώσουν ένα ενιαίο, λειτουργικό πλαίσιο οικονομικής διπλωματίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει να βελτιωθεί η στήριξη των εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Θα συνεργαστούμε με τον RVO, τον Ολλανδικό Οργανισμό Επιχειρήσεων και προώθησης εμπορίου, που θα είναι ο πάροχος σε αυτό το έργο.

Η DG REFORM παρείχε επίσης στο παρελθόν υποστήριξη στις Τελωνειακές Αρχές (ΑΑΔΕ) στον τομέα της Διευκόλυνσης του Εμπορίου. Αρχικά, από τον Ιούλιο του 2016 ως τον Οκτώβριο του 2017, παρείχαμε υποστήριξη στην εφαρμογή του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης Εμπορίου με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους των εξαγωγών. Κατά την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκαν κάποιες δράσεις του Οδικού Χάρτη επίσης με την τεχνική υποστήριξη της DG REFORM, όπως η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την τελωνειακή διασάφηση και ένα κείμενο οραματισμού και το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας (Single Window-SW) για το Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίου. Η υποστήριξη της DG REFORM συνεχίστηκε σε αυτό το πεδίο μεταξύ Φεβρουαρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020. Ειδικότερα, βοηθήσαμε τις Ελληνικές Αρχές να ανασχεδιάσουν και να απλουστεύσουν ορισμένες προ-τελωνειακές διαδικασίες και να απλοποιήσουν τις συντονισμένες διαδικασίες ελέγχων, με απώτερο σκοπό όλες αυτές να συνδεθούν στην Ενιαία Θυρίδα για το Εμπόριο. Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι οι Ελληνικές Αρχές προκήρυξαν τον Οκτώβριο διαγωνισμό για την ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας για το Εμπόριο με χρηματοδότηση από τα διαθρωτικά ταμεία.