Πτώση των Κερδών της εταιρίας CAMPARI

Campari: Πτώση των κερδών της Εταιρίας - Exportnews.gr

Μετά την ανακοίνωση της εταιρίας Campari των Καθαρών Κερδών του 2018, παρατηρήθηκε μείωση τους, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μετοχή Campari Milano Spa κινείται πλέον χαμηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα 17% ήταν η μείωση των κερδών από αυτά που περίμεναν οι αναλυτές. 2,3% ήταν η μείωση των πωλήσεων πάλι σε σχέση με τις εκτιμήσεις.

Η εταιρία δήλωσε ότι παρά τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, αναμένει πως θα επιτύχει μία θετική επίδοση στους επιχειρηματικούς δείκτες του 2019.