Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) από την αρχή της κρίσης υποστηρίζει ότι η μοναδική διέξοδος απ΄αυτή είναι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Υποστηρίζουμε μάλιστα ότι η παραγωγή νέων και η βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων, πρέπει να γίνει με την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο ΣΒΕ θεωρεί ότι στην ατζέντα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, πέρα από το προφανές ζήτημα της σχέσης κόστους – οφέλους για τον καταναλωτή, πρέπει να ειδωθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα της συσκευασίας και το ζήτημα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το κάθε προϊόν.

Ειδικά το δυο τελευταία ζητήματα αποτελούν πολύ σημαντικά κριτήρια για την ένταξη των ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμια δίκτυα διανομής και για την είσοδο τους σε απαιτητικές αγορές, οι οποίες όμως έχουν τη δυνατότητα αφενός να εκτιμήσουν το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και αφετέρου να πληρώσουν την αξία που αυτό φέρει.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν πολλές δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές αφού πρόκειται για προϊόντα:

  • Που παράγονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, αφού είναι προϊόντα Ευρωπαϊκά
  • είναι τυποποιημένα και ελκυστικά συσκευασμένα,
  • Που εκτός από τα παραδοσιακά μας, αρκετά αλλά είναι διεθνώς ανταγωνιστικά, υψηλής τεχνολογίας και άρα υψηλής προστιθέμενης αξίας, και,
  • Όλα είναι Made in EU.

Γι΄ αυτό στον ΣΒΕ πιστεύουμε ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να ανοίξουμε νέες αγορές και με τη βοήθεια εξειδικευμένων εταιρειών όπως η DK Marketing, που διαθέτουν την ιδιαίτερη γνώση για τις αγορές – στόχους μας.

Με τέτοια βοήθεια μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε επιτυχημένα παραδείγματα πώλησης ελληνικών προϊόντων σε δύκολες αγορές του εξωτερικού. Βεβαίως, βασική προϋπόθεση επιτυχίας του εξαγωγικού marketing των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Έντυπα όπως το exportnews.gr που ενημερώνουν τους επιχειρηματίες, που προβάλλουν τις θέσεις και τις απόψεις των επιχειρηματικών φορέων για την ενίσχυση των εξαγωγών, αξίζει να έχουν ευρεία αποδοχή και αναγνωσιμότητα. Άλλωστε η υψηλή αναγνωσιμότητα σε έντυπα αυτού του είδους, είναι τελικά αυτή που τα βοηθά να βελτιωθούν και να επιτελέσουν με επάρκεια την αποστολή τους.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια της DK Marketing για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.