Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών

Τα δυο-τρία τελευταία χρόνια, οι βελτιούμενες επιδόσεις της χώρας στον εξαγωγικό τομέα αποτέλεσαν ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε σταθερούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Σε συνθήκες κρίσης κι αντιμέτωπες με πολλές αντιξοότητες, οι ελληνικές επιχειρήσεις άνοιξαν νέους δρόμους, μεταφέροντας στο εξωτερικό τη νέα εικόνα μιας Ελλάδας με ανανεωμένη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και ικανής να διεκδικήσει παρουσία στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ξένες αγορές.

Η συνέχιση των καλών αυτών επιδόσεων και η περαιτέρω τόνωση της προσπάθειας αύξησης των εξαγωγών αποτελούν κεντρικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής και ουσιώδες συστατικό του νέου αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω των Πρεσβειών και του δικτύου Γραφείων ΟΕΥ στο εξωτερικό, αλλά και μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα επισκέψεων, επαφών και δράσεων ενημέρωσης και προώθησης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Εντός της συνολικής αυτής προσπάθειας, καλωσορίζω την πρωτοβουλία έκδοσης του έντυπου και ηλεκτρονικού περιοδικού «Exportnews» και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο προβολής και αρωγής των Ελλήνων/ίδων εξαγωγέων.