Ηλίας Ξανθάκος

ΓΓ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Από τον Αύγουστο του 2018 διαθέτουμε αυξημένους βαθμούς ελευθερίας στον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής, αφενός για να αντιμετωπίσουμε τη βαριά κληρονομιά της κρίσης και τις δομικές και διαρθρωτικές παθογένειες δεκαετιών και, αφετέρου, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Οι εξαγωγές είναι το πεδίο όπου συγκλίνουν και δοκιμάζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Γύρω από τις εξαγωγές προϋποτίθενται και υλοποιούνται, περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε, οι κρισιμότερες αλλαγές για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ήδη από το τέλος του 2015, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece, προχωρήσαμε στην κατάρτιση ενός «Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών». Απώτερος στόχος του «Σχεδίου» είναι να αναπτυχθούν οι θεσμικές ικανότητες του κράτους, προκειμένου να είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών για την προώθηση των εξαγωγών, και ήδη βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση.

Γνώρισα τον Δημήτρη Καραβασίλη, ιδρυτή της DK, στη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε στο Υπουργείο σχετικά με το «Σχέδιο», κατά τις διαβουλεύσεις με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σχημάτισα εξ’ αρχής την εντύπωση ότι πρόκειται για βαθύ γνώστη των θεμάτων των εξαγωγών, με πολυεπίπεδες εμπειρίες στον χώρο, και ότι οι επιχειρηματικές του προσπάθειες εδράζονται σε αξιόπιστα θεμέλια.

Έτσι, όταν πληροφορήθηκα ότι η DK ετοιμάζει την έκδοση ενός περιοδικού για τις εξαγωγές ήμουν βέβαιος ότι η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία, μία επιτυχία η οποία δεν θα είναι προσωπική ή εταιρική αλλά θα αντανακλά τον συνολικό χώρο των ελληνικών εξαγωγών.

Στην Αναπτυξιακή Στρατηγική έχει τεθεί ως στόχος για τις εξαγωγές να φτάσουν το 2025 στο 50% του ΑΕΠ από το περίπου 33% που είναι σήμερα.Προς τούτο, πρέπει να δράσουμε πολλοί, κάνοντας πολλά και σε πολύ λίγο χρόνο.

Σε αυτό,η συγκεκριμένη έκδοση έχει πολλά να εισφέρει. Είμαι σίγουρος ότι το exportnews.gr θα βάλει τη δική του σφραγίδα στην κοινή μας προσπάθεια.