Γρηγόρης Στεργιούλης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece

Θα ήθελα χαιρετίσω την έκδοση ενός νέου και πολλά υποσχόμενου μηνιαίου περιοδικού exportnews.gr, το οποίο στοχεύει στη διαρκή και έγκυρη ενημέρωση των εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μας και ταυτόχρονα να σας ενημερώσω για τον Οργανισμό Enterprise Greece, τον αρμόδιο φορέα προώθησης των ελληνικών εξαγωγών και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο Οργανισμός μας επιθυμώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υλοποίησε ένα συνεκτικό και στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων το 2018. Η εξωστρεφή στρατηγική που εφάρμοσε, απέδωσε καρπούς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το 2018 (Ιαν-Δεκ) ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ.€, έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 10,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 10,6%. Το 2018, ο Οργανισμός υλοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών, σχεδίασε και εφάρμοσε μια ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας που εστίασε στην αύξηση και διαφοροποίηση του αριθμού των εξαγόμενων αγαθών και στην βελτιστοποίηση των εξαγωγικών δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε 10 εθνικές συμμετοχές στις μεγαλύτερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών και 37 σε Διεθνείς Εκθέσεις Δομικών υλικών, Καταναλωτικών και Βιομηχανικών προϊόντων, όλες με μεγάλη επιτυχία τόσο από άποψης συμμετοχής όσο και οργάνωσης, το οποίο αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση των εκθετών που συμμετείχαν σε αυτές.

Στις δε Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων διοργάνωσε και παράλληλες δράσεις προώθησης και προβολής των ελληνικών τροφίμων και ποτών,όπως σεμινάρια masterclass σε αντίστοιχες σχολές sommelier, VIPdinnerς, winebars υπό την εποπτεία έμπειρων sommelier κ.λπ. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε τον κλάδο των δομικών υλικών με συμμετοχή σε νέες αγορές όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος και η Κένυα, τον κλάδο του βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού με διοργάνωση εκθέσεων σε Αμερική, Σιγκαπούρη και Γερμανία (σε συνεργασία με τους συνδέσμους HEMEXPO και WIMA) και χρηματοδότησε εκθέσεις του κλάδου της τεχνολογίας. Τέλος, υλοποίησε 62 συναντήσεις εργασίας και 12 εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ενημέρωση – εκπαίδευση εν δυνάμει εξαγωγέων σε θέματα δημιουργίας εξαγόμενου προϊόντος & εξαγωγικών διαδικασιών.

Μέσω και του exportnews.gr, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δράσεις που σχεδιάζουμε αλλά και για τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, ώστε να αυξηθεί η εξαγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων σας.