Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, χαιρετίζω με μεγάλη μου χαρά
την νέα αυτή προσπάθεια της DK Marketing για την προβολή των εξαγωγικών επιχειρήσεων παγκοσμίως και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή, η έκδοση του μηνιαίου περιοδικού EXPORTNEWS, σε έντυπη
αλλά και ηλεκτρονική μορφή, αποτελεί φυσική συνέχεια των μέχρι τώρα δράσεων της DK,
η οποία, με την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της εξωστρέφειας και τη διείσδυση σε νέες αγορές – στόχους.

Ο ΣΕΚ με κάθε ευκαιρία τονίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει ο σωστός σχεδιασμός στρατηγικών Marketing στον εξαγωγικό στίβο, καθώς οποιαδήποτε δράση χωρίς προγραμματισμό και μακροχρόνιο σχεδιασμό δε συμβάλλει ουσιαστικά στην καθιέρωση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Κι αυτό ακριβώς είναι που προσφέρει η DK Marketing στους εξαγωγείς, παρέχοντάς τους εργαλεία marketing για την είσοδό τους σε νέες αγορές, αλλά και την καθιέρωσή τους στις
παραδοσιακές.

Ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα των πολύ καλών ποιοτικών ελληνικών προϊόντων
και υπηρεσιών και δηλώνουμε στη διάθεση της DK για οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε.