Βασίλης Κορκίδης

Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής

Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν από τα ελάχιστα θετικά μηνύματα στη διάρκεια της κρίσης. Απαντώντας θετικά στην ύφεση και στη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν τα προηγούμενα χρόνια να στρέφονται εκτός συνόρων, για να αναζητήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η πορεία των εξαγωγών, όμως, όλα αυτά τα χρόνια, δείχνει ότι υπάρχει μια εξαιρετική δυναμική. Χαρακτηριστικά, το 2018, ήταν μία χρονιά ρεκόρ, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,54 δισ. ευρώ ή κατά 15,7% και ανήλθαν σε 33,42 δισ. ευρώ από 28,88 δισ. ευρώ και για το 2019 εκφράζεται μία συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων εξωστρέφειας της χώρας, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Ένα από τα κύρια ζητούμενα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης μετά την κρίση, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της συμμετοχής των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος, ο οποίος απαιτεί σοβαρές μεταρρυθμίσεις, συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων, για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη ενός τέτοιου φιλόδοξου στόχου, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο, με εστίαση, τόσο στις άμεσες ανάγκες, όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του εξαγωγικού τομέα.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να χαιρετίσω τη νέα εκδοτική προσπάθεια της DK Martketing, που αφορά στην έκδοση του μηνιαίου περιοδικού Εxportnews, μιας και πιστεύω ότι θα προσθέσει ένα λιθαράκι στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Καλοτάξιδο»!