Δρ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου

Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Παρά τα σημαντικά προβλήματα που συνεχίζουν να επισκιάζουν την εξαγωγική κοινότητα της χώρας και να αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου, οι Έλληνες εξαγωγείς έδειξαν τη δυναμική τους και το 2018 πέτυχαν ένα ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών.

Το ποσό των 33,4 δις. ευρώ στο οποίο ανήλθαν οι εξαγωγές μας αποτελεί μία επίδοση που όμοιά της δεν έχει επιτευχθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η ιδιαίτερα αισιόδοξη αυτή εξέλιξη δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει καθώς υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και βελτίωσης.

Για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των εξαγωγών πρέπει να δομηθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην προσέλκυση επενδύσεων. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να αλλάξει άρδην το υφιστάμενο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο και να ενισχυθεί η ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα προς τις εξαγωγικές. Αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως είναι η κομβική γεωγραφική μας θέση και το ιδιαίτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, θα θέσουμε τις προϋποθέσεις για τη μεταστροφή μας σε μία ανοικτή οικονομία.

Το «exportnews.gr» αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της DK Marketing η οποία χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Η πολυετή εμπειρία της DK Marketing και συγκεκριμένα του κ. Δημήτρη Καραβασίλη, όντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ επί σειρά ετών μέχρι και σήμερα, σε θέματα εξωστρέφειας αποτελεί εχέγγυο για την καθολική ενημέρωση του Έλληνα εξαγωγέα. Επομένως, χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε αυτή τη νέα προσπάθεια αναγνωρίζοντας τον κοινό μας στόχο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.