Νίκος Χουδαλάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος FORUMΑΕ

Οι εξαγωγές αποτελούν την ελπίδα της χώρας μας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Όλες οι δράσεις που τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικές για την συνολική εξαγωγική προσπάθεια της ελληνικής αγοράς. Εμείς ως FORUMΑΕ χαιρετίζουμε την προσπάθεια της εταιρίας DK Marketing, που εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για την έκδοση του νέου μηνιαίου περιοδικού exportnews.gr.

Θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε παρέα μέσω της έκθεσης FOODEXPO, αλλά και όλων των υπόλοιπων εκθέσεών μας, συνέργειες που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών της χώρας μας.

Καλή επιτυχία στο νέο σας εγχείρημα!