Το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για το COVID-19

AmChamGR presents the results of the survey on the impact of Covid-19