Αύξηση εξαγωγών και περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος τον Απρίλιο 2019

Αντίθετη πορεία από το Μάρτιο 2019 σημειώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,1% και κατά 4,4% στο α’ τετράμηνο 2019. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή 07.06.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2019 ανήλθαν σε €2.930,7 εκατ. έναντι €2.615,4 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €315,3 εκατ., δηλαδή 12,1%. Αυξητική ήταν αντίστοιχα και η τάση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €224,1 εκατ., με αποτέλεσμα αυτές να ανέλθουν σε €4.585,0 εκατ. έναντι €4.360,9 τον Απρίλιο 2018. Συνεπακόλουθα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε από €1.745,5 εκατ. τον Απρίλιο 2018 σε €1.654,3 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά €91,2 εκατ. όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 1.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Απρίλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Απρ 19 Απρ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 2.930,7 2.615,4 315,3 12,1%
Εισαγωγές 4.585,0 4.360,9 224,1 5,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.654,3 -1.745,5 -91,2 -5,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία ανερχόμενες σε €10.942,7 εκατ. έναντι €10.483,2 εκατ. στο α’ τετράμηνο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €459,5 εκατ., δηλαδή 4,4%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά €1.006,7 εκατ., δηλαδή 5,7%, ανερχόμενες στο ποσό των €18.559,6 εκατ. Δεδομένης της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών εμπορευμάτων, το εμπορικό έλλειμμα κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στο ποσό των €7.616,9 εκατ. έναντι €7.069,7 εκατ. το α’ τετράμηνο 2018.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Απρίλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Απρ 19 Ιαν-Απρ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Εξαγωγές 10.942,7 10.483,2 459,5 4,4%
Εισαγωγές 18.559,6 17.552,9 1.006,7 5,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -7.616,9 -7.069,7 547,2 7,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Την καθοδική τους πορεία συνέχισαν οι εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €171,5 εκατ., δηλαδή 53,2%, όντας ο μοναδικός κλάδος στον οποίο σημειώθηκε μείωση της εξαγωγικής επίδοσης. Αντίθετα, αύξηση εξαγωγών παρουσίασαν τα βιομηχανικά προϊόντα (€53,1 εκατ., δηλαδή 3,2%), τα τρόφιμα (€24,9 εκατ., δηλαδή 1,7%), τα χημικά (€237,2 εκατ., δηλαδή 21,6%), τα μηχανήματα-οχήματα (€8,3 εκατ., δηλαδή 0,8%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€175,7 εκατ., δηλαδή 25,1%), οι πρώτες ύλες (€109,5 εκατ., δηλαδή 25,3%) και τα ποτά και καπνά (€40,4 εκατ., δηλαδή 20,8%).

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Απρ 19 Ιαν-Απρ 18 Διαφορά 19/18 ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά 1.726,7 1.673,6 53,1 3,2%
Τρόφιμα 1.505,8 1.480,9 24,9 1,7%
Χημικά 1.332,9 1.095,7 237,2 21,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.009,2 1.000,9 8,3 0,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 875,3 699,6 175,7 25,1%
Πρώτες Ύλες 542,0 432,5 109,5 25,3%
Ποτά-Καπνά 234,5 194,1 40,4 20,8%
Λίπη-Έλαια 150,9 322,4 -171,5 -53,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2018/2019