Ελλειμματικό κατά 201,1 εκατ. ευρώ ήταν τον Μάρτιο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Ελλειμματικό εις βάρος της χώρας μας ήταν και τον Μάρτιο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας και ανήλθε σε 201,1 εκατ. ευρώ. Καθώς, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 208,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 61,1% σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 που ήταν 536,5 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 που ήταν 5,4 εκατ. ευρώ.

Το α’ τρίμηνο εφέτος, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.049,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 38,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2022 που ήταν 1.697,9 εκατ.

ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 28,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2022 που ήταν 34,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.021,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Στον αντίποδα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο εφέτος η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 21,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 110,5% σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 που ήταν 10,0 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 22,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2.245,2% σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 που ήταν 1 εκατ. ευρώ. Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το α’ τρίμηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 74,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2022 που ήταν 54,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 143,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 491% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2022 που ήταν 24,2 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 68,8 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).