Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ως Μοχλός Ενίσχυσης Αγροτών και Επιχειρήσεων

Η εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 19 Απριλίου του 2019 στο Επιμελητήριο Λάρισας, με ομιλητές τον υφυπουργό Β. Κόκκαλη και στελέχη του ΕΤΕΑΝ, του ΟΑΕΠ και του EnterpriseGreece, ανέδειξε την ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως ένα διαθέσιμο εργαλείο χρηματοδότησης για την ενίσχυση των εξαγωγών. Η τράπεζα, που έπειτα από καθυστερήσεις χρόνων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της προς το επιχειρηματικό κοινό, έχει ως στόχο την ανακατεύθυνση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ενέργειες και δράσεις που βοηθούν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Είναι μια απαραίτητη βοήθεια προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν μόνο στην ποιοτική τους υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών.

Πολλά είναι μάλιστα τα εργαλεία που απευθύνονται στον πρωτογενή τομέα, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης, σύμφωνα και με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη. Η τράπεζα αναμένεται να προσφέρει χείρα βοηθείας σε πολλούς μικρομεσαίους αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, μέσω των μικροπιστώσεων (παροχή δανείου από 3.000 έως 25.000 ευρώ) και την εγγύηση χαρτοφυλακίου (για δάνεια μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ). Τα δύο αυτά εργαλεία εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, Αντώνης Γεωργακάκης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΑΕΠ Κων. Παπαπαναγιώτου και ο διευθυντής Πληροφόρησης & Υποστήριξης επιχειρήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Γιώργος Παπαστεργιόπουλος. Άπαντες αναφέρθηκαν στην σημασία στήριξης των εξαγωγών και στην εξωστρέφεια των ευπαθών επιχειρηματικών μονάδων, όπως είναι και οι αγρότες.