Ανόδου συνέχεια για τις ελληνικές εξαγωγές βλέπει ο Economist

Το ελληνικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για τον Φεβρουάριο 1,7 δισ. ευρώ, 61 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο (3,6%) από το προηγούμενο έτος, αναφέρει ο Economist.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,3%, ξεπερνώντας την αύξηση 4% της αξίας των εισαγωγών κατά την ίδια περίοδο. Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 16,4% ετησίως, έναντι 3,5% για πωλήσεις σε άλλα μέλη της Ένωσης.

Μετά και το πέρας δύο πολύ δύσκολων μηνών για τις ελληνικές εξαγωγές, αυτές ανήλθαν ξανά τον Φεβρουάριο, αγνοώντας τις οποίες ενδείξεις της οικονομίας, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Τους δύο περασμένους μήνες οι ελληνικές εξαγωγές είχαν υποχωρήσει, σε ετήσια βάση, κατά 2,2% και 1,2% για τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο, αντίστοιχα. Το παραπάνω υποδεικνύει τις επιπτώσεις της ασθενέστερης εξωτερικής ζήτησης στον εξαγωγικό τομέα της Ελλάδος.

Πέραν του περασμένου τριμήνου, οι εξαγωγές τις χώρας παρουσίαζαν δυναμικές προοπτικές, με ετήσια ανάπτυξη 17.4% (Νοέμβρης 2017-2018). Η σταθερή ζήτηση προϊόντων από χώρες εντός και εκτός ΕΕ, καθόρισαν αυτή την υψηλή αυξητική τάση. Κατά τους μήνες Ιουνιος-Νοέμβριος 2018, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά μέσο όρο19,9% ετησίως.

Παρόλα αυτά, οι εισαγωγές παραμένουν κατά πολύ μεγαλύτερες σε απόλυτες τιμές. Μπορεί να υπήρξε μικρή μείωση του ελλείμματος τον Φεβρουάριο, όμως αναμένεται αύξηση των εισαγωγών στο μέλλον. Η ανεξαρτησία της Ελλάδος από αγορές της Ε.Ε., λόγω συμμετοχής της και σε τρίτες αγορές εκτός της ένωσης, θα την βοηθήσει να συγκρατήσει και να αυξήσει τις εξαγωγές της, σύμφωνα με τον Economist.