Κοινές Διαπιστώσεις και Προτάσεις Ανάπτυξης των Ελληνικών Εξαγωγών

Συμπερασματικά, οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο του 2019, κατάφεραν να διατηρήσουν θετικό (αλλά μικρότερο) ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018, παρά τις δύσκολες πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές και στο έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου, παρά την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιούνιο.

Η μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης της εξωστρέφειας και της αύξησης των εξαγωγών της Ελλάδος είναι χρόνια. Στο δύσβατο αυτό μονοπάτι, η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος προβλημάτων. Η συμπόρευση των δύο αυτών θα κάνει περισσότερο εύκολη την άρση των εμποδίων.
Αδιαμφισβήτητα, το μεγαλύτερο βάρος το επωμίζεται η πολιτεία, καθώς επιτάσσεται της αντιμετώπισης της στρυφνής γραφειοκρατίας, που περιπλέκει τη διαδικασία της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Η γραφειοκρατία προκαλεί καθυστέρηση στη τοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων – υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να αυξάνει ταχύτερα τα μερίδια αγοράς του και με χαμηλότερο κόστος.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η καθυστέρηση εκκαθάρισης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί πιστοληπτική ανικανότητα και δυσκολία στις χρηματοροές. Η νέα κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την ταχύτερη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ καθώς και τη μείωση αυτού, για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων όπως το ‘Trade USA’ και το ‘Enterprise Greece’, υλοποιούνται σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης – εκπαίδευσης επιχειρηματιών, με σκοπό την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών τοποθέτησης των ελληνικών προϊόντων στις αγορές-στόχους του εξωτερικού. Επιπλέον, καίρια είναι η ενίσχυση διμερών σχέσεων, με τη βοήθεια του νεοσύστατου Υφυπουργείου Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, αλλά και των εμπορικών επιμελητηρίων, με σκοπό διεύρυνση του χάρτη εξαγωγών σε νέες ‘πολλά υποσχόμενες’ αγορές.

Οι επιχειρήσεις, κρίνεται αναγκαίο να ασπαστούν και να συμμετέχουν έμπρακτα σε τέτοιου είδους προγράμματα, καθώς με αυτόν τον τρόπο τα στελέχη τους θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις τάσεις των εξωτερικών αγορών, αλλά και για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Με τις νέες αυτές γνώσεις, η επιχείρηση διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό προσφέροντας νέα, καινοτόμα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε αγορών. Έτσι, μέσω της τροποποίησης των προϊόντων και της υιοθέτησης της κουλτούρας της κάθε χωράς – στόχου, δημιουργείται ένα ισχυρό brand το οποίο μπορεί να σταθεί επάξια ενάντια του ανταγωνισμού. Η διαχείριση του brand είναι μακροχρόνια υπόθεση που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, όραμα και στόχους, προκειμένου το brand να διατηρείται ανταγωνιστικό και να εξελίσσεται συνεχώς.

Κρίσιμη για την μακροχρόνια βιωσιμότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων θεωρείται επίσης η εξεύρεση μεγαλύτερων και περισσοτέρων δικτυών πώλησης, με σκοπό την εγκαθίδρυση και συνέχεια των ελληνικών εξαγωγών. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η μεγέθυνση των ελληνικών εταιρειών καθώς και οι πολυπόθητες οικονομίες κλίμακας.

Οι ελληνικές εξαγωγές, διαμέσου της συμβολής – προσήλωσης του κράτους και των επιχειρήσεων στις προτάσεις και νέες πολιτικές, βρίσκονται στο μεταίχμιο μιας νέας ελπιδοφόρας εποχής.
Υποχρέωση όλων μας είναι η εγκαθίδρυση του brand ‘Ελλάδα’, και των ποιοτικών της αγαθών, στη παγκόσμια αγορά. Γιατί η Ελλάδα μας το αξίζει.

Γιατί εμείς το αξίζουμε.