Μελέτη Ελληνικής Ναυτιλίας

Στην σημερινή εποχή η ελληνική ναυτιλία αποτελεί τον πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, κατέχοντας την πρωτιά επί συναπτά έτη ενώ μας κάνει εθνικά υπερήφανους και ισχυρούς. Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει  κατά προσέγγιση το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 50% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατηγορίες Εμπορικών Πλοίων

Πηγές: Ελληνική Ένωση Εφοπλιστών, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                         Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                                               Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από εφτά κατηγορίες εμπορικών πλοίων με την πλειοψηφία τους να είναι τα Oil tankers (δεξαμενόπλοια) σε ποσοστό 26,6%. Ακολουθούν τα Bulkers (φορτηγά χύδην φορτίου)με ποσοστό 20,9% και ταChemical&Productcarriers (φορτηγά χημικών προϊόντων)με ποσοστό 13,%. Τα Liquified Gascarriers (φορτηγά υγροποιημένου αερίου) που αποτελούν το 10,4% του ελληνικού στόλου είναι περίπου ίδια με ταContainervessels (πλοίαμεταφοράςεμπορευματοκιβωτίων)που είναι το  9,26.Τα General cargo (γενικού φορτίου) και τα Passenger vessels (επιβατηγά) υπάρχουν σε ποσοστό κοντά στο 3% έκαστος και πιο συγκεκριμένα στο 3,6 και 3,1% αντίστοιχα.

 

Επαγγέλματα του κλάδου της Ναυτιλίας

Η επιτυχία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης όσο και σε ναυτικούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει περί τα 56 δις ευρώ έτος στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ενώ παράλληλα παρέχει 615.000 άμεσες και 516.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 190.000 στη χώρα μας.

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την Ναυτιλία εντός Πλοίου

Πηγές: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, D KMarketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                          Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                                Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

 

Το προσωπικό που απασχολήθηκε το έτος 2017 σε ναυτιλιακές εταιρείες ανήλθε στα 17.061 άτομα. Αντίστοιχα το έτος 2016 είχαν απασχοληθεί 16.467 άτομα. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 υπήρξε αύξηση στην απασχόληση περί τους 594 εργαζομένους σε σχέση με το έτος 2016 ήτοι ποσοστό 3,6%.

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την Ναυτιλία εκτός Πλοίου

 

Πηγές: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                      Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                            Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

 

Μελέτη δραστηριοτήτων Ελληνικής Ναυτιλίας

 

ΗΕλλάδα, η ΚύπροςκαιηΠορτογαλίαβρίσκονται στην κορυφή του διεθνούς εμπορίου μέσω θαλάσσης. κατέχειτηνδεύτερηθέση. Η μεγαλύτερη κινητικότητα  παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία με 81%, στην Κύπρο με 80% και στην Ελλάδα με 77%. Επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ότι η μεταφορά εμπορευμάτων εξωτερικού αποτελεί την πλειοψηφία των εμπορευμάτων που διακινείται μέσω θαλάσσης φτάνοντας τους 116,50 εκατ. τόνους για το 2017.

Μεταφορά εμπορευμάτων μέσω Θαλάσσης

Πηγές: Εurostat, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                           Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                                      Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

 

Η Ελλάδα απαριθμεί πάνω από 140 λιμάνια, εκ των οποίων τα 16 είναι διεθνούς βεληνεκούς. Το μεγαλύτερο λιμάνι είναι αυτό του Πειραιά, ενώ ακολουθούν της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη, και παγκοσμίως βρίσκεται στην 37η θέση για το 2018 κερδίζοντας επτά θέσεις μέσα σε μία διετία. Ενδεικτικό του μεγέθους του λιμανιού είναι ότι από τους 13,8 εκατ. τόνους που φορτώθηκαν συνολικά σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, τα 5,39 εκατ. τόνοι φορτώθηκαν στον Πειραιά. Επιπλέον οι 5,33 εκατ. τόνοι αφορούσαν εμπορευματοκιβώτια.

Αριθμός κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                                Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019                                               Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Παρατηρείται μια ανοδική πορεία της διακίνησης φορτίου λόγω της αυξημένης δυναμικότητας των λιμανιών μετά και της ιδιωτικοποίησης τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις διαρκώς πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίες που παρέχει η ναυτιλία , υποστηρίζοντας την απασχόληση και την καινοτομία. Αναμένεται ότι η ανοδική πορεία του όγκου των ελληνικών εξαγωγών μέσω θαλάσσης θα συνεχιστεί για την επόμενη πενταετία, με συνέπεια την εγκαθίδρυση της Ελλάδος στο  παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα ως μια από τις πιο ισχυρές. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον κλάδο, η συμφιλίωση με το θεσμικό πλαίσιο και η διαρκής αύξηση των εταιριών του κλάδου αποτελούν  τους παράγοντες ανάπτυξης του κλάδου.