Μελέτη Ελληνικών Εξαγωγών για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019

Εμπορικό Ισοζύγιο Α΄ Εξαμήνων για 2017 - 2018 - 2019 σε εκατ.€

Επιδείνωση της τάξης του 8,82% παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς οι εισαγωγές υπερτερούσαν των εξαγωγών κατά €10.951 εκατ., ενώ το 2018 υπερείχαν των εξαγωγών κατά €10.064 εκατ.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

 

Μεταβολές Εμπορικού Ισοζυγίου Α΄ Εξαμήνων 2017 -2018 - 2019 σε εκατ.€

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους τάση, καθώς σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €357,7 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε 2,17% (σε αξία). Αναφορικά, με το πρώτο εξάμηνο του 2018 (σε σχέση με το 2017), είχε σημειωθεί αύξηση 15,86%.
Αύξηση σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες το πρώτο εξάμηνο του 2019 (σε σχέση με το 2018) μεγενθύθηκαν κατά 4,69%, δηλαδή κατά 1.245 εκατ. Ο ρυθμός ανάπτυξης των εισαγωγών για το 2019 ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 2018 (2,79%), γεγονός που οδήγησε στη όξυνση του εμπορικού ισοζυγίου.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

 

Μηνιαίες Μεταβολές Εμπορικού Ισοζυγίου Α΄ Εξαμήνων 2018 - 2019 σε εκατ.€

Στο γράφημα 3 απεικονίζονται οι μηνιαίες μεταβολές του εμπορικού ισοζυγίου. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο Ιούνιος, όπου παρουσιάζεται σημαντική μείωση της αξίας τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών. Η ποσοστιαία μεταβολή του ισοζυγίου ήταν θετική κατά 55%, σε σχέση με τον Μάιο.
Τα μηδενικά επίπεδα πληθωρισμού (-0,3% τον μήνα Ιούνιο), οι επικείμενες εκλογές αλλά και η πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα της χώρας και του διεθνούς περιβάλλοντος, συντέλεσαν στο γεγονός αυτό.
Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας οξύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο, αλλά και ένα προσδοκώμενο Brexit, δημιουργεί επενδυτική ανασφάλεια και καθορίζει μία υποτονική βιομηχανική παραγωγή, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3
Όπως παρατηρείται στο γράφημα (3), το εμπορικό ισοζύγιο του Ιουνίου του 2019 ήταν ευνοϊκότερο κατά 22,93% σε σχέση με τον αντίστοιχο μηνά του 2018.

 

Ελληνικές Εξαγωγές Α' Εξαμήνων 2017 – 2018 – 2019, σε εκατ. €

Παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών μεταξύ των πρώτων εξαμήνων 2018 (15,86%), σε σύγκριση με το 2019,(2,17%). Η παρατηρούμενη επιβράδυνση οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, διεξάγεται από ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 273 επιχειρήσεις καλύπτουν το 50% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι 5 μεγαλύτερες αυτών καλύπτουν το 25,9% (ΕΥ, 2019). Η μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση στελεχών, με προσανατολισμό την εξωστρέφεια της επιχείρησης, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  4

 

Μηνιαίες Ελληνικές Εξαγωγές των τελευταίων δύο εξαμήνων, σε εκατ. €

Παρατηρώντας τις μηνιαίες μεταβολές των ελληνικών εξαγωγών (Γράφημα 4), αξιοσημείωτη είναι η μείωση των εξαγωγών της χώρας μας τον Ιούνιου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, κατά 9,0%. Επίσης, συγκρίνοντας τα δύο τελευταία εξάμηνα (Ιουλ – Ιαν 2018 και Ιαν – Ιουν 2019), παρατηρείται μικρή μείωση της αξίας των εξαγωγών κατά 0,97%, που κοστολογείται σε €164,10 εκατ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις διαδοχικές εκλογές, αλλά και στα αρνητικά επίπεδα πληθωρισμού. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται η επίδραση των εκλογικών κύκλων στην οικονομία.
Ωστόσο, οι πολιτικές αλλαγές που έλαβαν μέρος τους τελευταίους μήνες, πρόκειται να έχουν ευεργετικές επιδράσεις, όχι μόνο στις εξαγωγές, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Η νέα κυβέρνηση μέσω των μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και του απεγκλωβισμού της επιχειρηματικότητας από τη γραφειοκρατία, ανοίγει νέους και πολλά υποσχόμενα ορίζοντες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  5

 

Μερίδιο Ελληνικών Εξαγωγών Α΄ εξαμήνου 2019

Οι νέες κυβερνητικές πολιτικές αποβλέπουν στη διεύρυνση του χάρτη εξαγωγών της χώρας μας. Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των ελληνικών επιχειρήσεων, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, είναι η Ιταλία με 11% και ακολουθεί η Γερμανία με 6%. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών εμφανίζουν οι υπόλοιπες χώρες (“Others”) με 49%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ιταλία, που είναι στην κορυφή του μεριδίου ελληνικών εξαγωγών, εισάγει ελληνικό ελαιόλαδο χύμα, το οποίο στη συνέχεια τυποποιείται, συσκευάζεται και γίνεται branded σαν Ιταλικό, προκειμένου να εξαχθεί στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα κατέχει μόλις 3,10%, του μεριδίου εισαγωγών ελαιολάδου των ΗΠΑ, ενώ η Ιταλία καταλαμβάνει το 43,5% (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).
Το συμπέρασμα που οδηγούμαστε, είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν δίνουν αρκετή βαρύτητα στο branding και στο marketing των προϊόντων τους, καθώς δίνουν προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, αντί σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εξαγωγικής πολιτικής, που να αντικατοπτρίζει συνέχεια και συνέπεια στις εξαγωγές.

ΓΡΑΦΗΜΑ  6

 

Μεταβολή Κύριων Εξαγωγικών Κλάδων για τα Α΄ Εξάμηνα 2018 – 2019, σε εκατ. €

Έχοντας αναλύσει τους κύριους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων, προβαίνουμε σε εξέταση των κύριων εξαγωγικών κλάδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα, γίνεται αντιληπτό ότι οι κύριου εξαγωγικοί κλάδοι παραμένουν οι ίδιοι, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Ωστόσο, σημειώθηκαν μεταβολές, με πιο σημαντική τη μείωση στους υπολοίπους κλάδους (“Others”), κατά 26,01%. Οι κύριες κατηγορίες που συνθέτουν τους υπόλοιπους κλάδους είναι:
1) παρασκευάσματα λαχανικών,φρούτων
και ξηρών καρπών,
2) ηλεκτρονικές συσκευές και είδη αυτών,
3) βρώσιμα φρούτα και καρποί,
4) χαλκός και
5) βρώσιμα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
(γαλακτοκομικά, μέλι, αυγά κλπ.).
Επιπλέον, μεγάλο έδαφος κέρδισαν οι εξαγωγές στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά 1,12% στο μερίδιο εξαγωγών της Ελλάδας, κατακτώντας τη τρίτη θέση (από τη Πέμπτη που κατείχαν το 2018).

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  7