Μελέτη Ελληνικών Εξαγωγών Τροφίμων στην Παγκόσμια Αγορά

Η Ελλάδα άγγιξε το 2018 συνολικές εξαγωγές ύψους €33,417 δις από τις οποίες οι €5,429 δις ήταν εξαγωγές τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι δεύτερη στην παραγωγή ελαιόλαδου και τρίτη στην παραγωγή πρόβιου γάλακτος στον κόσμο!

Οι ελληνικές εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων και ποτών σημείωσαν αύξηση κατά 347,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8% έναντι του 2017. Ο πιο σημαντικός προορισμός για τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων είναι η Ιταλία με μερίδιο 18,2% με τις εξαγωγές μας στην γειτονική χώρα να ανέρχονται σε 987.2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Γερμανία με μερίδιο 14,4%, το Ηνωμένο Βασίλειο (6,9% μερίδιο), οι ΗΠΑ (6,1%) και η Κύπρος (5,2%). Τους δέκα σημαντικότερους προορισμούς συμπληρώνουν η Βουλγαρία (4,8%), η Ισπανία (4,10%), η Ρουμανία (4,0%), η Γαλλία (3,9%) και η Ολλανδία (3,9%).

Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων ανά Χώρα – Προορισμό

Πηγές: ΙΕΣΣ – ΣΕΒΕ
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019

Όσον αφορά στις κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα, αυτά είναι τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων με σημαντικό μερίδιο 19,5%, οι καρποί και τα φρούτα νωπά (16,6%), τα λίπη και έλαια (13,2%), τα ψάρια (12,6%) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα με μερίδιο 12,3%.

Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων και Ποτών ανά Προϊόν

Πηγές: ΙΕΣΣ – ΣΕΒΕ
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019

Οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών καλύπτουν το 16,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών κάνοντάς τες της δεύτερη κυριότερη κατηγορία εξαγώγιμων προϊόντνων μετά τα καύσιμα.

Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων ανά Περιφέρεια

Η περιφέρεια που εξάγει την μεγαλύτερη αξία τροφίμων είναι η Κεντρική Μακεδονία με το 29,3% των συνολικών της εξαγωγών να είναι εξαγωγές τροφίμων (4,8% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών), ενώ ακολουθεί η Αττική με μόλις το 7,2% των συνολικών της εξαγωγών να είναι εξαγωγές τροφίμων (3,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών)

Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων εντός και εκτός Ευρώπης

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών αποτελεί εξαγωγές εντός της Ευρώπης, με την Ιταλία και την Γερμανία να εισάγουν άνω του 38% των ελληνικών εξαγωγών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών εκτός Ευρώπης καλύπτεται από της Η.Π.Α με ποσοστό που ξεπερνά το 40%.

“Παρατηρείται μια ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών με την ελληνική παραγωγή να ορθοποδεί και να βρίσκει την προϊόντική της ταυτότητα. Αναμένεται ο κλάδος τροφίμων και ποτών να συνεχίσει την ανοδική πορεία και την επόμενη πενταετία, καθώς ο Έλληνας παραγωγός – εξαγωγέας εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες και ανταγωνιστικές επιλογές προϊόντων, συμφιλιώνεται και εισάγει τεχνολογικές καινοτομίες στην επιχειρηματικότητα, αντιλαμβάνεται και προάγει την αξία του ελληνικού brand”