Μύθοι σχετικά με την Ασφάλιση Πιστώσεων

A mountain climber looking off into the

H Atradius, ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων, εγγυήσεων και είσπραξης απαιτήσεων, ‘απαντάει’ σε ορισμένες από τις συχνές αιτιάσεις μερίδας της αγοράς, αιτιάσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της αλλά και με τις σχέσεις που οικοδομεί με το πελατολόγιό της.

«Η Atradius ασφαλίζει μόνο τους
‘μεγάλους’ πελάτες…»

Είναι μύθος ότι ασφαλίζουμε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ασφαλίζουμε όλες τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τόσο σε εγχώριο όσο και σε εξαγωγικό τζίρο. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί σύμβουλοι της Atradius επεξεργάζονται και αξιολογούν τη δομή του πελατολογίου του υπό ασφάλιση πελάτη, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τον κλάδο δραστηριοποίησής του, το ιστορικό ζημιών, το πλήθος του πελατολογίου, το χρόνο πληρωμής του πελατολογίου και το μείγμα αυτού, τις χώρες δραστηριοποίησης κ.ά.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι ειδικοί σύμβουλοι της Atradius εκπονούν και καταλήγουν σε μια Πρόταση Ασφάλισης Πιστώσεων, την παρουσιάζουν στα γραφεία του πελάτη και μαζί του συζητάνε τις λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει ότι συμβουλεύουν τον υπό ασφάλιση πελάτη τι να ασφαλίσει, ποιο μέρος του πελατολογίου του να ασφαλίσει και με ποιους όρους, δηλαδή με τους βέλτιστους δυνατούς. Πχ. ενδεχομένως ο υπό ασφάλιση πελάτης να ενδιαφέρεται να ξεκινήσει συνεργασίες σε άλλες χώρες και να χρειάζεται τη συμβουλή μας ή να ενδιαφέρεται να αλλάξει τη δομή του πελατολογίου του, δηλαδή από λίγους μεγάλους πελάτες, που παραδοσιακά είχε, να ενδιαφέρεται να έχει πολλούς μικρούς.

«Η Atradius ασφαλίζει μόνο
τους ‘καλούς’ πελάτες…»

Σχετικά με το μύθο ότι ασφαλίζουμε μόνο τους ‘καλούς’ πελάτες, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ασφαλιστής καλείται να ασφαλίσει τον πιθανό και όχι τον σίγουρο κίνδυνο. Επίσης, πολύ σημαντικό στην Ασφάλιση Πιστώσεων και το πρώτο ευεργέτημα αυτής είναι η προφύλαξη και η πρόληψη του κινδύνου. Η αποφυγή, δηλαδή, του κινδύνου και όχι η καταστολή του.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ασφαλισμένος μας ζητά πιστωτικά όρια για 100 πελάτες του, τους αξιολογούμε. Συλλέγουμε οικονομικά στοιχεία και εξετάζουμε/ αξιοποιούμε τη βάση δεδομένων μας και παρουσιάζουμε τη γνώμη μας, η οποία μεταφράζεται σε πιστωτικά όρια. Εάν η γνώμη μας είναι ‘κακή’, τότε τα όρια θα είναι μηδενικά ή μικρά. Με αυτό τον τρόπο ο ασφαλισμένος μας έχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting) και προφυλάσσεται από πελάτες, που είτε θεωρούσε καλούς και δεν είναι, είτε θεωρούσε μέτριους και μπορεί να είναι πολύ χειρότεροι. Προφυλάσσεται, δηλαδή, από το να εκτεθεί σε οφειλέτες επίφοβους και υψηλού κινδύνου. Έτσι, λοιπόν, μια βασική υπηρεσία μας προς τους ασφαλισμένους μας είναι η προστασία και η πρόληψη.

Η εμπειρία αποδεικνύει αυτό που συχνά ομολογεί η ίδια η αγορά: «Τον ‘μεγάλο’ και ‘καλό’ πελάτη θα πρέπει να φοβάσαι». Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της λιανεμπορικής επιχείρησης Carrefour. Πριν πέντε χρόνια, θα ακουγόταν πολύ περίεργο σε κάποιον πελάτη μας η πρόταση «να ασφαλίσει την Carrefour». Με την πτώχευσή της, όμως, πολλοί προμηθευτές της βρέθηκαν σε δυσμενή θέση. Επίσης, η εμπειρία μας μέσα στα 22 χρόνια δραστηριοποίησης της Atradius στην Ελλάδα και τα 90 παγκοσμίως, έχει δείξει ότι μια φορά στα πέντε χρόνια κάποιος μεγάλος πελάτης οδηγείται σε πτώχευση.

Mother marking height of her son (3-5) in door frame

«Η Atradius αργεί να με αποζημιώσει»

Είναι μύθος ότι η Atradius αργεί να αποζημιώσει, καθώς η αποζημίωση καταβάλλεται το πολύ σε έξι μήνες από την αρχική ημερομηνία πληρωμής, ανεξάρτητα από το εάν ο οφειλέτης έχει γίνει αφερέγγυος και πότε. Άρα μπορεί ο ασφαλισμένος, εξαιτίας αυτού του εξαμήνου, να προγραμματίσει τις ταμειακές του ροές.

Η Atradius προσφέρει στους πελάτες της το μοναδικό προϊόν στη βιομηχανία της ασφάλισης, όπου ο ασφαλισμένος γνωρίζει εκ των προτέρων πότε (ημερολογιακά) θα πληρωθεί.