Νέος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του νεοϊδρυθέντος Υφυπουργείου Εξωστρέφειας ο οποίος διατελούσε μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ολλανδικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αγροτική ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες. Προηγουμένως ήταν Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας παραγωγής προϊόντων για την προστασία ηλεκτρονικών συστημάτων με έδρα τη Σλοβενία, μέλος ελληνικού πολυεθνικού ομίλου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και νωρίτερα Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την εξωστρέφεια, παραμένοντας σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τεσσάρων διαφορετικών υπουργών, και θέτοντας τις βάσεις για την ενοποίηση των δομών εξωστρέφειας. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συντονιστής think-tank και εργάστηκε στο Λονδίνο για μία πολυεθνική τηλεπικοινωνιών, όπως και για μία εταιρεία προώθησης ως υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακών, στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University). Η μεγάλη εμπειρία του σε θέματα διαμόρφωσης της εξαγωγικής πολιτικής σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ως Υφυπουργού Εξωστρέφειας τον διακεκριμένο επαγγελματία και γνώστη των εξαγωγικών ζητημάτων κ. Φραγκογιάννη Κώστα, δημιουργεί τις βασικές προϋποθέσεις για την διαμόρφωση μίας ενιαίας και βιώσιμης εξαγωγικής πολιτικής.