Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικού ραντεβού Ελλήνων εξαγωγέων με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Φραγκίσκου

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας που παρέχει τη δυνατότητα στους εξαγωγείς, για το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου.

Σχετικές πληροφορίες και οδηγίες παρέχονται στον εξής σύνδεσμο:

https://appointment.mfa.gr/reservations/aero/usa-grgencon-sfr/ 

Καλούνται οι ελληνικές εταιρείες που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά των δυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ (περιοχή αρμοδιότητας συγκεκριμένου Γραφείου ΟΕΥ) να χρησιμοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Σημειώνεται ότι τα ραντεβού με το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Φραγκίσκου αφορούν αποκλειστικά διμερή οικονομικά και εμπορικά θέματα. 

Απευθύνονται σε ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους από την Ελλάδα προς την αγορά των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εξαγωγικής τους προσπάθειας.

Τα ραντεβού είναι μεγίστης διάρκειας 30 λεπτών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν την ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί. Το Γραφείο ΟΕΥ θα επικοινωνήσει μέσω email για την επιβεβαίωση του ραντεβού και την επιλογή του τρόπου υλοποίησής του.

 

 Συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία εταιρείας, Έδρα εταιρείας, Αριθμός ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο) και σύντομη περιγραφή αιτήματος.

 

Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΟΕΥ δεν είναι σε θέση να συνδράμει σε θέματα που αφορούν προξενικές υπηρεσίες (ληξιαρχικά, στρατολογικά, διαβατήρια, πληρεξούσια κλπ). 

Οι συνομιλίες/τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται δειγματοληπτικά για λόγους αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.