Τα Βραβεία «Made in Greece» της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης

Ομότιμος Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Η απόφαση της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ το 2013 να θεσπίσει τα βραβεία «Made in Greece» (https://madeingreeceawards.gr/) εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο συνεχούς προσπάθειας για την καθιέρωση ενός νέου παραγωγικού, αναπτυξιακού μοντέλου στηριζόμενου στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία των προϊόντων της Ελληνικής παραγωγής. Τα βραβεία είναι η εξωτερίκευση της ανάγκης να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και η απάντηση των ανθρώπων του Ελληνικού Μάρκετινγκ στις ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει εναποθέσει την ελπίδα της εξόδου από την κρίση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Τα βραβεία «Made in Greece» είναι η μόνη θεσμοθετημένη διάκριση που απευθύνεται αποκλειστικά στο κόσμο της παραγωγής και συγκεκριμένα στο σύνολο των επιχειρήσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, για τις οποίες η ποιότητα, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η δύναμη των επώνυμων προϊόντων τους πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και ευημερία τους, δημιουργώντας απασχόληση και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Γι΄ αυτό και τα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν επιχειρήσεις σε σχέση με την Επιχειρηματική Αριστεία, Αγροτική Αριστεία, Βιομηχανική Αριστεία, Εξαγωγική Αριστεία και για τα Επώνυμα και Καινοτόμα Προϊόντα τους. Στην λίστα των βραβείων έχει προστεθεί και η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα καθώς η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων έχει αυξητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον θεσμό των βραβείων «Made in Greece» είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, από την πρώτη διοργάνωση των βραβείων το 2013, έθεσε ως βασικό στόχο το αδιάβλητο της αξιολόγησης, υιοθετώντας δύο βασικές αρχές: της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας.

Η διαφάνεια εξασφαλίζεται με: α) τη δημοσιοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και της όλης διαδικασίας, β) τη θέσπιση ξεχωριστών επιτροπών για κάθε κατηγορία βραβείου στις οποίες συμμετέχουν μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και υψηλόβαθμα στελέχη από τους φορείς και χορηγούς που υποστηρίζουν τα βραβεία, συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύνθεση πανεπιστημιακού χώρου και αγοράς, γ) τη μη εμπλοκή – συμμετοχή της Οργανωτικής Επιτροπής στη διαδικασία αξιολόγησης πέρα από το συντονισμό της διαδικασίας και δ) το γεγονός ότι οι χορηγοί των βραβείων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε καμία κατηγορία βραβείου, με άλλα λόγια, δεν βραβεύουμε τους χορηγούς μας.

Όσον αφορά το θέμα της εμπιστευτικότητας, όλες οι ψηφοφορίες είναι απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αξιολογήσεις των μελών των επιτροπών είναι προσωπικές και αυστηρά εμπιστευτικές.

Στην φετινή διοργάνωση τα μέλη των επιτροπών αποτελούνται από 10 Πανεπιστημιακούς καθηγητές, 4 στελέχη – μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και 21 υψηλόβαθμα στελέχη από τους φορείς και χορηγούς που στηρίζουν τα βραβεία.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται, προβάλλουν τη διάκρισή τους με πολλούς τρόπους, συγκεντρώνοντας πολύ θετική δημοσιότητα και ενισχύοντας το κύρος και την απήχησή τους στην αγορά. Στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις (2013, 2015, 2017) απονεμήθηκαν 36 βραβεία, 54 έπαινοι και 71 τιμητικές διακρίσεις σε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις σε διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.

Ο θεσμός των βραβείων «Made in Greece» 2019 έχει βρει εξαιρετική ανταπόκριση τόσο από το Πολιτικό όσο και από τον Επιχειρηματικό κόσμο. Τα βραβεία «Made in Greece» 2019 γίνονται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ έχει εξασφαλιστεί η στήριξη των περισσότερων και σημαντικότερων συνδέσμων και φορέων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΣΒΕ, Ελληνική Παραγωγή, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΠΔΕ, ΕΣΒΕΠ, ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ. Έχουν επίσης, εξασφαλιστεί σημαντικοί χορηγοί επικοινωνίας, όπως ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA TV, οι εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και AGRENDA, τα περιοδικά Exportnews.gr και e-gi.gr – εύφορη γη, όλες οι εκδόσεις της DIRECTION BUSINESS NETWORK, καθώς και ο δικτυακός τόπος Euro2day.gr. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί και ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές του θεσμού των βραβείων που είναι οι χορηγοί και στους οποίους περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα η Genesis Pharma και η Ideal Standard (Χρυσοί Χορηγοί), INTERAMERICAN και η EUROBANK (Χορηγοί) και η Diageo, Citroen και Intertech (Υποστηρικτές).

Οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  υποψηφιοτήτων των επιχειρήσεων και την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, αναφέρονται στην ιστοσελίδα των Βραβείων «Made in Greece” www.madeingreeceawards.gr

Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους σε μορφή αρχείου MS Office Power Point και τον εταιρικό λογότυπο ή και το λογότυπο του προϊόντος που θέτει υποψηφιότητα σε μορφή jpg(500×500 px). Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  • Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης / οργανισμού.
  • Διακριτή παρουσίαση των στοιχείων, της αιτιολόγησης και των επιχειρημάτων για καθένα απο τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την κατηγορία βραβείου στην οποία συμμετέχει.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα βραβεία «Made in Greece» είναι ο μοναδικός θεσμός επιχειρηματικής αριστείας που δημιουργήθηκε και διοργανώνεται από εναν καταξιωμένο επιστημονικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, με στόχο την ανάδειξη των παραγωγών και δημιουργών αξίας στην ελληνική οικονομία. Τα βραβεία «Made in Greece» είναι η μεγάλη γιορτή της ελληνικής παραγωγής, ο  θεσμός που επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την παραγωγική Ελλάδα!