Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει μορφή

Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει μορφή

Νέες τάσεις, που παρουσιάστηκαν στο Global Leadership Forum του Los Angeles, φέρνουν μεγάλα προβλήματα στην παρούσα δομή που έχει σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι μεγάλες μάρκες έχουν ταλαιπωρηθεί από την Amazon, η οποία τις ανταγωνίζεται άμεσα στην ίδια της την πλατφόρμα, ενώ εξίσου μεγάλη ανησυχία επικρατεί και από την επέκταση των Amazon, Alibaba, JD και Walmart σε νέες αγορές, κυρίως μέσω εξαγορών.

Οι μικρές μάρκες φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από την κατάσταση, ιδιαίτερα όσες απευθύνονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή. Εκμεταλλευόμενες την άμεση πρόσβαση στην αγορά, μέσω χρήσης πλατφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου, χτυπούν άμεσα τον ανταγωνισμό σε θέματα ποιότητας και τιμολόγησης. Είναι σίγουρο πάντως πως η αγορά αλλάζει, και αυτό θα φέρει ενδιαφέρουσες νέες καταστάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, παγκοσμίως