Κωνσταντίνος Μπίτσιος

Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

Είναι γεγονός πλέον ότι όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται καθημερινά προς τις εξαγωγές. Η εσωστρέφεια, που διέκρινε την ελληνική οικονομία για δεκαετίες, αντικαθίσταται σταδιακά με ένα νέο, εξωστρεφή προσανατολισμό για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, που καταδεικνύεται εμφανώς από την αύξηση των εξαγωγών κατά 83% στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος της μετάβασης σε ένα νέο, αναπτυξιακό πρότυπο, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στον υγιή ανταγωνισμό και στην πραγματική παραγωγή πλούτου.

Παρά την ανοδική πορεία που καταγράφουν οι εξαγωγές μας, απέχουν πολύ ακόμα από το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, ειδικά όταν τις συγκρίνουμε με αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως λ.χ. η Πορτογαλία, που καταφέρνει να εξάγει αγαθά διπλάσιας αξίας σε σχέση με την Ελλάδα. Επομένως, υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση που πρέπει να διανυθεί, ώστε οι εξαγωγές να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Άλλωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, καθώς οι θέσεις εργασίας, που συνδέονται με τις εξαγωγές, αμείβονται, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 12% υψηλότερα σε σχέση με αντίστοιχες θέσεις που δεν συνδέονται με το εξαγωγικό εμπόριο. Γι’ αυτό απαιτείται οι ελληνικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν εξαγωγική συνείδηση, που θα εστιάζει στην σωστή οργάνωση, στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και στην έγκαιρη πληροφόρηση για τα δρώμενα στην παγκόσμια αγορά.

O ΣΕΒ, σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργήσει το Export Ready, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, που περιέχει ενημέρωση, πληροφόρηση επιχειρηματική δικτύωση σε αγορές του εξωτερικού και υποστήριξη (helpdesk) για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Η έκδοση του ExportNews δημιουργεί ευκαιρίες για συνέργειες με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΕΒ στους εξαγωγείς και μπορεί να συμβάλλει θετικά στο εξαγωγικό αποτύπωμα της χώρας.

Γι’ αυτό, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.