2019: Παγκόσμιες Καταναλωτικές Τάσεις – Τι θέλουν οι καταναλωτές;

2019: Παγκόσμιες Καταναλωτικές Τάσεις – Τι θέλουν οι καταναλωτές;

Πηγές: Mintel, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019