Ασφάλιση Πιστώσεων και Εξαγωγική Δραστηριότητα

Ασφάλιση Πιστώσεων και Εξαγωγική Δραστηριότητα

Aπό την απαρχή της οικονομικής κρίσης, η συμβουλή μας τόσο σε εν δυνάμει, όσο και σε υφιστάμενους πελάτες, παραμένει η ίδια: η Ασφάλιση των Πιστώσεων!

Μέσω της Ασφάλισης των Πιστώσεων ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι θα πληρωθεί για τις τιμολογημένες του απαιτήσεις, ότι μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια (ειδικά στις εξαγωγές), ενώ μπορεί να αποκτήσει ευκολόtερη και φτηνότερη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Μέσω της ομάδας των έμπειρων στελεχών της, η Atradius, αναλύοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές, παρέχει στους πελάτες της:

Προφύλαξη

Στη διάθεση της εξειδικευμένης ομάδας της Atradius και των Ασφαλισμένων πελατών, τίθεται μια τεράστια, παγκόσμια, βάση δεδομένων, που απεικονίζει την πιστοληπτική ικανότητα εκατομμυρίων επιχειρήσεων. Η διενέργεια περιοδικών ελέγχων μέσω της αδιάλειπτα ενημερωμένης αυτής τράπεζας οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, έχει δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας για τους Ασφαλισμένους πελάτες, οι οποίοι ενημερώνονται έγκαιρα και εμπεριστατωμένα για τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν διέπουν τις συναλλαγές τους.

Εξασφάλιση

Σε περίπτωση μη πληρωμής λόγω της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών τους, οι Ασφαλισμένοι πελάτες μας λαμβάνουν την αποζημίωσή τους, το πολύ σε έξι μήνες από το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης, συνεχίζοντας έτσι τη λειτουργία τους χωρίς το κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας.

Ανάπτυξη

Μέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων δεν υπάρχει κίνδυνος σε «ανοίγματα» σε άγνωστες αγορές – επιχειρήσεις. Ο επιχειρηματίας μπορεί να συνάψει μια νέα εμπορική συμφωνία επί πιστώσει σε υφιστάμενες ή και νέες αγορές, η οποία θα αξιολογηθεί και θα ασφαλισθεί από την Atradius έγκαιρα και έγκυρα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η “ανάπτυξη εκ του ασφαλούς”.

Χρηματοδότηση

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ασφάλισης Πιστώσεων είναι η άμεση χρηματοδότηση του πιστωτή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (διεθνείς και εγχώριες τράπεζες, οίκοι factoring, funds κλπ). Δίδεται έτσι η δυνατότητα – και μόνο σε Ασφαλισμένες Πιστώσεις – να χρηματοδοτηθεί από τα ιδρύματα αυτά στο σύνολο των ανοιχτών υπολοίπων, εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα.

Η Ασφάλιση των Πιστώσεων αποτελεί έτσι το σύγχρονο εκείνο χρηματοπιστωτικό εργαλείο για ένα πετυχημένο credit management, το οποίο διασφαλίζει το πολυτιμότερο όργανο κάθε οικονομικού οργανισμού: τη ρευστότητα.

Η εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων συνέβαλλε καθοριστικά στην τόνωση της Ελληνικής αγοράς όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όπου η ανάγκη για ρευστότητα ήταν αυξημένη. Οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δύναται – και ταυτόχρονα επιβάλλεται – να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καθώς οι ενέργειες εξωστρέφειας αποτελούν την βασική ελπίδα της αγοράς για εξομάλυνση της δεινής οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Οι ασφαλείς συναλλαγές είναι αυτές που θα αποτελέσουν τη βάση για τη πετυχημένη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η Atradius βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα επιχειρηματία σε αυτή του την προσπάθεια, και μέσω της πολιτικής της Ασφάλισης Πιστώσεων, και δη των εξαγωγικών, επιτυγχάνεται η διαρκής επέκταση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η εισχώρηση τους σε νέες αγορές, καθώς και η πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ο Όμιλος Atradius με εμπειρία άνω των 90 ετών στην ασφάλιση των πιστώσεων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, παρέχοντας, μέσω των 160 γραφείων που διαθέτει σε περισσότερες από 50 χώρες, προϊόντα και υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Το Ελληνικό υποκατάστημα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998. Στα χρόνια της παρουσίας
της στην Ελλάδα, η Atradius έχει διαγράψει μια σταθερή και ανοδική πορεία επιτυγχάνοντας
να περιλαμβάνεται στις σταθερές επιλογές των Ελλήνων Επιχειρηματιών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ως αποτέλεσμα, η Atradius τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τη Πρώτη θέση στην Ελληνική Αγορά της Ασφάλισης Πιστώσεων. Στην Atradius βασικός μας στόχος και σταθερή μας προσήλωση αποτελεί η παροχή, προς τους Ασφαλισμένους και Συνεργάτες μας, ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς και πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προστασίας έναντι του αυξημένου κίνδυνου της αφερεγγυότητας που ενέχει το σύγχρονο εμπόριο και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη των εργασιών τους.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΕΗΣ