Αναβαθμίζει την υπηρεσία «Export Winners» ο ΣΘΕΒ

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αναζήτηση νέων αγορών, ο ΣΘΕΒ αναβάθμισε περαιτέρω, την υπηρεσία εξαγωγών «STHEV EXPORT WINNERS». Στόχος της υπηρεσίας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή ενδιαφέρονται να εξάγουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και

στη διεθνή ανάπτυξή τους. Επιπροσθέτως η συνεργασία του Συνδέσμου με τις Πρεσβείες, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε όλον τον κόσμο, το Δίκτυο Πράξη και το Enterprise Greece είναι υποστηριχτικά των υπηρεσιών του. Σε καιρούς έντονης ανταγωνιστικότητας και χαώδους τεχνογνωσίας κύριο μέλημα των εμπλεκόμενων με τον επιχειρηματικό τομέα είναι να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό ώστε τα προϊόντα τους να διατεθούν σε ξένες αγορές καθώς η ποιότητά τους είναι ασύγκριτα υψηλή. Ο ΣΘΕΒ έχοντας την εμπειρία και την πλήρη τεχνογνωσία είναι σε θέση να στηρίζει επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.sthev.gr/export- winners/ ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδιος: κ. Κώστας Γρηγορίου, τηλ. 2410555507, e-mail: sthev@sthev.gr).