ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μια σημαντική πρωτοβουλία για το μέλλον των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων

Η ανησυχία και η ανάγκη ενασχόλησης με τα κοινά μιας ομάδας ανήσυχων Ελλήνων Επιχειρηματιών δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για τη σύσταση ενός ζωντανού, κοινού χώρου έκφρασης και δράσης, την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Η ένταξη των Μελών στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ γίνεται με βάση αυστηρά κριτήρια, που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που «επιλέγουν να μένουν Ελλάδα», δηλαδή έχουν Έδρα στην Ελλάδα, η Παραγωγή του 51% των επωνύμων προϊόντων της εταιρίας που πωλείται στη χώρα να μεταποιείται σε εργοστάσια στην Ελλάδα και η 50% +1 των μετοχών να ανήκει σε Έλληνες ή μόνιμους κατοίκους της χώρας. Το απαύγασμα των κριτηρίων αυτών συμπυκνώθηκε σε δύο κρίσιμα επιχειρήματα: Οι “Ελλα-δικές» επιχειρήσεις βλέπουν τη χώρας σαν ΒΑΣΗ των εγχωρίων και διεθνών δραστηριοτήτων τους και όχι απλά σαν μια ακόμα ΑΓΟΡΑ.”

Φορέας πιστοποίησης των Μελών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η EUROCERT, που δημιούργησε το «Πρότυπο ETHOS», το οποίο έχει εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις 10 Αρχές του UN Global Compact, σε συνεργασία με το CSR HELLAS, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το «Πρότυπο ETHOS» αφορά στο κοινωνικό προφίλ και στη δέσμευση των διοικήσεων των εταιριών στην τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του σεβασμού προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, την κοινωνία, τον πελάτη και το περιβάλλον.

Τα Μέλη της Κοινότητας έχοντας 3 βασικούς πυλώνες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους και με γνώμονα το κοινό αξιακό υπόβαθρο και την αντίληψη για το εθνικό συμφέρον δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, ικανοποιώντας τον πρώτο πυλώνα, πραγματοποιούνται συστηματικά συναντήσεις με παράγοντες της Οικονομίας όσο και με εκπροσώπους της Πολιτείας κατά τις οποίες παρουσιάζονται οι θέσεις της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και επικοινωνούνται τα ζητήματα που απασχολούν τις αμιγώς Ελληνικές Επιχειρήσεις. Οι συναντήσεις αυτές στο σύνολό τους έχουν εποικοδομητικό και ουσιαστικό χαρακτήρα δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας με εκπροσώπους της Πολιτείας, που λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο ομοιογενής χαρακτήρας των εταιριών-Μελών επιτρέπει τη σύμπραξη και την πραγματοποίηση συνεργειών, που αποτελεί καινοτόμο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την Πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται συνέργειες κοινού προμηθευτή (όπως ρεύματος, τηλεφωνίας και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων),  συνέργειες στην εσωτερική αγορά εταιριών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο (παρουσία σε εκθέσεις) και συνέργειες σε αγορές του εξωτερικού με κοινό εκπρόσωπο καθώς και δημιουργία κοινών περιπτέρων σε παγκόσμιες εκθέσεις.

Έχοντας ως τρίτο πυλώνα την εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού και την καλλιέργεια του αισθήματος αξιοπιστίας και ασφάλειας απέναντι στα άριστης ποιότητας ελληνικά προϊόντα, το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι σήμερα τοποθετημένο σε 2 δις προϊόντα, σε φορτηγά, σε έντυπα, σε εκθεσιακά περίπτερα και διαφημίσεις των Μελών στοχεύοντας στη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας και της αναγνωσιμότητάς του.

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με μότο «Πρώτη φορά ενωθήκαμε και γίναμε παράδειγμα» από την αρχή της πανδημίας ένωσε τις δυνάμεις της, όπως όλοι οι Έλληνες, για να αντιμετωπίσει τις πρωτόγνωρες συνθήκες του COVID-19.  Συγκεκριμένα, το 2020 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Πρωτοβουλία καθώς υλοποίησε την πρώτη, ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια της με την υπογραφή της Cream.  Επιπλέον, η Κοινότητα έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την POCKEE, τη mobile εφαρμογή δημιουργώντας ένα αποκλειστικό πρόγραμμα επιβράβευσης για τους καταναλωτές.

Από 18 Νοεμβρίου μέχρι 1 Δεκεμβρίου ολοκλήρωσε την πρώτη σημαντική ενέργεια στο λιανεμπόριο σε συνεργασία με την αλυσίδα My Market ενώ και το 2021, από τις 3 Μαρτίου μέχρι και τις 6 Απριλίου, προχώρησε σε συνεργασία με την Δ.Θανόπουλος Α.Ε. με  σκοπό την περαιτέρω προβολή και προώθηση του σήματος της Πρωτοβουλίας στο καταναλωτικό κοινό. Με κεντρικό μήνυμα της ενέργειας «Το ‘ψαξες;», το κοινό είχε τη δυνατότητα να αναζητήσει κατά τη διάρκεια των αγορών του το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στις συσκευασίες των προϊόντων που ανήκουν στα Μέλη της Πρωτοβουλίας, αλλά και να ενημερωθεί για την Κοινότητα.

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε άνοδο των εξαγωγών που σημαίνει ότι τα ελληνικά προϊόντα διεκδικούν σημαντικές αξιώσεις και την περαιτέρω διείσδυσή τους στις παγκόσμιες αγορές, αναδεικνύοντας διεθνώς τον παραγωγικό πλούτο της χώρας.

Η έλευση της πανδημίας μετέβαλλε ωστόσο το σκηνικό των εξαγωγών καθώς μεταξύ άλλων «πάγωσε» τις διεθνείς εκθέσεις που αποτελούν δίοδο επικοινωνίας και προώθησης των πρωτότυπων ελληνικών προϊόντων, όπως πολλά από αυτά που παράγουν τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

Με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων είναι σημαντικό να αναδειχθεί περαιτέρω η εξωστρεφής ελληνική οικονομία, καθώς πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, που θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση του διεθνούς προφίλ της Ελλάδας αλλά και στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για επενδύσεις από το εξωτερικό. Στο μέτωπο των εξαγωγών η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συνεργασία με κατάλληλα δίκτυα του εξωτερικού, δεδομένο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Πολιτεία. Είναι αναγκαίο για τις αγορές του εξωτερικού εκτός από την ύπαρξη εταιρικών προγραμμάτων συνεργασίας με clusters, να είναι άμεση η ενεργοποίηση και συνεργασία με τις πρεσβείες αλλά και με τους ΟΕΥ. Η εφαρμογή των ανωτέρω έχει θετική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων, δηλαδή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση η ουσιαστική  υποστήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές, αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο η

για την απόκτηση τεχνογνωσίας με στόχο την άμεση και αποδοτική εφαρμογή της.

Η χρονιά αυτή έθεσε τις βάσεις για την ακόμα πιο ολοκληρωμένη παρουσία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσω των προϊόντων των Μελών της στις διεθνείς αγορές. Ακολουθώντας τα δεδομένα της εποχής, προγραμματίζονται B2B συναντήσεις για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές σε σταθερή συνεργασία με το Enterprise Greece, αλλά και μέσω άλλων συνεργατών. Η επιτροπή Εξαγωγών της Πρωτοβουλίας, που αποτελείται από ιδιοκτήτες και στελέχη των εταιριών-Μελών, συντονίζει συνέργειες για παρουσία σε στοχευμένες αγορές, που προκύπτουν με βάση τις προτεραιότητες που ιεραρχούνται κατά περίπτωση.

Επίσης, τα Μέλη της Πρωτοβουλίας εκφράζουν ομαδικά και έγκαιρα την αμέριστη συμπαράσταση στους συμπολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Από την αρχή της πανδημίας, υποστήριξαν με την αποστολή προϊόντων τους τις Ένοπλες Δυνάμεις στον Έβρο, συνέδραμαν στο έργο των διεπιστημονικών ομάδων του Δήμου Αθηναίων, συνεργάστηκαν με την Κ.Ε.Δ.Ε, ενίσχυσαν τη πολυσήμαντη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το λαό του Λιβάνου, συνεισφέροντας σε αυτόν 24 τόνους προϊόντων. Επιπλέον, πολλά Μέλη είναι σταθεροί αρωγοί στην Τράπεζα Τροφίμων. Στο τέλος του 2020, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ «εγκαινίασε» και με την υπογραφή Συμφώνου μια νέα στρατηγική, διαχρονική συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της οποίας τα Μέλη καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες των 11 Σπιτιών του Οργανισμού πανελλαδικά ετησίως.

Το μέγιστο πολλαπλασιαστικά ανταποδοτικό όφελος για την Ελλάδα, οι στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργειών των Μελών εντός κι εκτός συνόρων καθώς και η ανάδειξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώρας μας, αποτελούν τους βασικούς στόχους για τη συμβολή στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, στηρίζοντας κατά το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα Πολίτη.