Έλληνες του ΑΠΘ σε παγκόσμια, διαστημική έρευνα

Τ ο Απομακρυσμένο Κέντρο Τηλεμετρίας (Remote Telemetry Station) στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ θα εκτελέσει ένα σημαντικό πείραμα στο διάστημα αξιοποιώντας την πειραματική συσκευή RUBI (Referencem Ultiscale experiment for Boiling Investigation) που θα μεταφερθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το σκάφος DragonC20 επάνω σε πύραυλο Falcon 9, στο πλαίσιο της αποστολής Space X CRS-18. Η εκτόξευση του Falcon 9 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, από τον Kennedy Space Center στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Η ομάδα από το Αριστοτέλειο, μαζί με άλλες, θα μελετήσει σε πραγματικές συνθήκες διαστήματος τον βρασμό ψυκτικών υγρών σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Στην πολυεθνική ομάδα RUBI του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και την Ελλάδα. Έπειτα από μια μικρή αρχική περίοδο δοκιμών και ρυθμίσεων, η συσκευή RUBI θα λειτουργεί αδιαλείπτως έως τον Ιανουάριο του 2020 και θα εφοδιάζει τους μελετητές στο Αριστοτέλειο με διάφορες πληροφορίες

Η μελέτη του βρασμού θεωρείται πολύ σημαντική από τους Έλληνες επιστήμονες μιας και έχει εφαρμογές σε βιομηχανίες παραγωγής και μετατροπής ενέργειας, σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων καθώς επίσης και σε άλλες διαστημικές εφαρμογές. Σύμφωνα με το ΑΠΘ, «Η διερεύνησή του βρασμού θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς θερμότητας κατά τον βρασμό και θα οδηγήσει σε νέα δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν στην αξιολόγηση θεωρητικών μοντέλων».