«Η εξωστρέφεια μέσα από το πρίσμα της φορολογίας»

«Η εξωστρέφεια μέσα από το πρίσμα της φορολογίας»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Partner – tgs (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε..

Η πολυετής καθίζηση της ελληνικής εγχώριας οικονομίας, έστρεψε το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Τα χρόνια που η κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν σε υψηλά επίπεδα φαίνονται, εδώ και καιρό, πολύ μακρινά. Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις διαφοροποίησαν τους στόχους τους και έστρεψαν την προσοχή τους στις αγορές του εξωτερικού. Βαλκανικές χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες χώρες, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Η εξωστρέφεια δεν χωράει περιορισμούς.

Παράλληλα με την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των επιχειρήσεων προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, προέκυψαν νέες απαιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν γενικότερα την φορολογία.

 • Να εξάγω, να ανοίξω υποκατάστημα (μόνιμη εγκατάσταση) ή να ιδρύσω εταιρεία στο εξωτερικό (θυγατρική);
 • Τι εταιρεία να ιδρύσω στο εξωτερικό και πως θα την παρακολουθώ;
 • Πως να σχεδιάσω φορολογικά την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μου στο εξωτερικό;
 • Τι γίνεται με τα μερίσματα από συμμετοχές μου σε εταιρείες του εξωτερικού;
 • Τι ισχύει με το ΦΠΑ γύρω από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με τρίτες χώρες;
 • Πόσο ΦΠΑ θα πληρώσει ο πελάτης μου στο εξωτερικό κατά την εισαγωγή;
 • Δικαιούμαι επιστροφή του ΦΠΑ δαπανών που πληρώνω σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επαγγελματικά μου ταξίδια;
 • Εφόσον δεν εισπράττω ΦΠΑ από τις εξαγωγές μου, τι θα κάνω με το πιστωτικό ΦΠΑ που θα προκύψει στην Ελλάδα;
 • Ακούω πολλές φορές τον όρο “transferpricing”. Τι σημαίνει;
 • Υπάρχουν περιορισμοί για τις εισαγωγές στην χώρα που με ενδιαφέρει να εξάγω τα εμπορεύματα μου (π.χ. δασμοί, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ);
 • Η εταιρεία μου μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό;
 • Υπάρχει φορολογικό όφελος σχετικά με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας;

«Παράλληλα με την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των επιχειρήσεων προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, προέκυψαν νέες απαιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν γενικότερα την φορολογία.»

Αυτά και άλλα πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την στήλη. Με στόχο την απλοποίηση της πληροφόρησης και με γνώμονα την εξωστρέφεια. Επιζητώντας την βέλτιστη λύση και την εφαρμογή της. Αναδεικνύοντας τα θέματα και φωτίζοντας τις λεπτομέρειες.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.

Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από Χώρες της Ε .Ε.

Δικαιούμαι επιστροφή του ΦΠΑ δαπανών που πληρώνω σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επαγγελματικά μου ταξίδια;

 • Σύμφωνα με τις οδηγίες 2008/9/ΕΚ και 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. και την ΠΟΛ. 1003/2010, κάθε επιχείρηση που υπάγεται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα έχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ από άλλο κράτος μέλος (Κ – Μ) της Ε.Ε. για τις επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε σε άλλα Κ–Μ της Ε.Ε. Το Κ–Μ στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες είναι αυτό που θα πραγματοποιήσει την επιστροφή.
 • Η Αίτηση επιστροφής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
 • Οι δαπάνες για τις οποίες έχει μια επιχείρηση δικαίωμα επιστροφής περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα για καύσιμα, για ενοικίαση μέσων μεταφοράς, διόδια, έξοδα για ταξί και εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία και  έξοδα σίτισης.
 • Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet και δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ημερολογιακό έτος.
 • Εάν η αίτηση αφορά ένα ημερολογιακό έτος, το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 Ευρώ.
 • Η αίτηση επιστροφής περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε τιμολόγιο ανά Κ–Μ επιστροφής.
 • Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
 • Η επιστροφή καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

«… κάθε επιχείρηση που υπάγεται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα έχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ από άλλο κράτος μέλος (Κ – Μ) της Ε.Ε. για τις επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε σε άλλα Κ–Μ της Ε.Ε. Το Κ–Μ στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες είναι αυτό που θα πραγματοποιήσει την επιστροφή.»