Μελέτη Αγοράς Ελληνικών Δομικών Υλικών

Μελέτη Αγοράς Ελληνικών Δομικών Υλικών

“Ο κλάδος των δομικών υλικών αποτελεί έναν πολυδιάστατο τομέα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και για την ουσιαστικότερη αποτύπωσή του ταξινομείται ανά κατηγορία υλικού και ανά στάδιο κατασκευής.”

Κατηγοριοποίηση Δομικών Υλικών

Κατηγοριοποίηση Δομικών Υλικών

Κατηγοριοποίηση Δομικών Υλικών

Πηγή: ΣΒΕΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt

“Στην Ελλάδα η πλειονότητα των επιχειρήσεων εντοπίζεται στον κλάδο κατασκευής δομικών μεταλλικών προϊόντων. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών σκελετών και την κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων. Επίσης, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εντοπίζεται και στον κλάδο κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική, καθώς και στον κλάδο κατασκευής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Η συνεισφορά του Τομέα Δομικών Υλικών συνολικά, στην ελληνική οικονομία, είναι τεράστια, καθώς αποτελεί βασικό προμηθευτή του κατασκευαστικού κλάδου, μια από τις ατμομηχανές της εγχώριας οικονομίας. ”

Επαγγέλματα Κλάδου Δομικών Υλικών

“ Όσον αφορά την απασχόληση για τον εν λόγω τομέα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, αυτή ανέρχεται σε 12,7 εκ. εργαζόμενους περίπου. Η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται στους επιμέρους κλάδους κατασκευής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, κατασκευής δομικών μεταλλικών προϊόντων και κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων – γενικές μηχανολογικές εργασίες που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Στην Ελλάδα ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων του κατασκευαστικού κλάδου ξεπερνά τις 204 χιλιάδες.”

Γράφημα 1 Δομικών Υλικών

Πηγή: International Trade Center, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019

“Όσον αφορά στις κυριότερες κατηγορίες δομικών υλικών που εξάγει η Ελλάδα, αυτά είναι ο σίδηρος και το ατσάλι με σημαντικό μερίδιο 35,8%, το αλουμίνιο (33,67%), τα προϊόντα λίθου, τσιμέντου, ασβέστη κ.α. (12,12%), το τσιμέντο (10.13%) και τα χρώματα 4,46%.”

Ελληνικές Εξαγωγές Δομικών Υλικών ανά Προϊόν, σε €1.000

Πηγή: International Trade Center, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019

“Παρατηρείται μια ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών δομικών υλικών, καθώς αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους εσωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα και ανέρχεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους. Αναμένεται η αγορά του κλάδου αυτού να σημειώσει ραγδαία ανοδική πορεία για την επόμενη πενταετία, καθώς ο Έλληνας εξαγωγέας προσαρμόζεται στις καινοτόμες αγοραστικές τάσεις του κλάδου και συμφιλιώνεται και εισάγει τεχνολογικές καινοτομίες στην επιχειρηματικότητα, παραγωγική διαδικασία και εξαγωγική δραστηριότητα.”