Όμιλος Ασφάλισης Πιστώσεων

Ο  όμιλος Ασφάλισης Πιστώσεων Atradius είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους Ασφάλισης Πιστώσεων παγκοσμίως. Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης Πιστώσεων, Εγγυήσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων διεθνώς. Έχει, δε, παρουσία σε πάνω από 54 χώρες.

Ο όμιλος Atradius ανήκει στην Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), οποίος είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στην Ισπανία, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς, ο οποίος έχει πάνω από 150 χρόνια πορεία και υπηρεσία στην αγορά, ενώ είναι εισηγημένος στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης και Βαρκελώνης.

Τα ετήσια έσοδα του ομίλου της Atradius είναι της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κεφαλαιακή του βάση είναι υπέρ πολλαπλάσια των ελαχίστων από αυτά που απαιτούνται από τις κανονιστικές αρχές, ενώ απολαμβάνει τη διαβάθμιση ‘Α’ άριστο, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης A.M. Bestκαι Moody’s. Τα κεντρικά του ομίλου είναι στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Το Ελληνικό Υποκατάστημα της Atradius δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 21 χρόνια, είμαστε δηλαδή στην αγορά από το 1998. Χάρη στις εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά και το έμπειρο εργατικό δυναμικό της, η Atradius Ελλάδος έχει αναδειχθεί ως «Market Leader» τα τελευταία πολλά συναπτά έτη. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το στελεχιακό δυναμικό της Atradius, το οποίο απαρτίζεται από επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, που συνεχώς εκπαιδεύονται ανάλογα με τις ανάγκες της Οικονομίας και της Αγοράς.
Τα κύρια τμήματα της εταιρίας είναι το τμή-μα πωλήσεων, το τμήμα του Account Management (εξυπηρέτηση πελατών), το τμήμα Ζημιών, το τμήμα της Οικονομικής Ανάλυσης και το Οικονομικό τμήμα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Atradius Ελλάδος είναι υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων, κυρίως για πελάτες μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καλύπτουμε τον προμηθευτή έναντι της μη πληρωμής από τους οφειλέτες του, είτε αυτοί είναι στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος (άρα εξαγωγικούς οφειλέτες στη δεύτερη περίπτωση).

Οι υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων δεν αφορούν μόνο σε ασφαλισμένους πελάτες μας, αλλά και σε μη ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι, εάν μια εταιρία (ασφαλισμένη
ή μη) έχει ανεξόφλητες οφειλές από πελάτες της οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μπορούμε μέσω του δικτύου μας να αναλάβουμε την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.

Πέρα του εμπορικού κινδύνου που καλύπτουμε, πρέπει να τονίσουμε ότι καλύπτουμε και τον πολιτικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι αποζημιώνουμε τον προμηθευτή (στην προκειμένη εξαγωγέας) εάν ο οφειλέτης του δεν μπορεί να τον πληρώσει, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για εξωγενείς- πολιτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα πόλεμος, διεθνοποίηση, εθνικοποίηση κτλ (moratorium).

Όσο αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, καλύπτουμε τους πελάτες μας για
εξαγωγές σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Εξαιρούνται ελάχιστες χώρες και συνήθως είναι
εκείνες με πολύ επίφοβη Οικονομία, με μεγάλο εμπορικό ή/και πολιτικό κίνδυνο.