Η αξιολόγηση της ηθικής στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθοριστικός παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσειςστην προσπάθεια θεμελίωσης της εξωστρέφειας των παραγόμενων προϊόντων τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, είναι η τεκμηριωμένη προβολή της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται κινδύνουςαειφόρου βιωσιμότητας και ηθικής,οι οποίοι παράλληλα επηρεάζονται από την πολύ-επίπεδη πολυπλοκότητα των σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού.

Προκειμένου έτσι να διασφαλίσουν το κύρος και την επιχειρηματική τους φήμη, καλούνται να παρακολουθούν και να τεκμηριώνουν ένα σύνολο ηθικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών που αφορούν τόσο τις δικές τους δομές και δραστηριότητες, όσο και αυτές των προμηθευτών τους.

Η χαρτογράφησηωστόσο αυτών των πρακτικών στην αλυσίδας εφοδιασμού, με τουςπολυάριθμους και διαφορετικούς σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών προμηθευτών,αποτελείιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για τις επιχειρήσειςκαι δενεπιτρέπειτην εύκολη και εμπεριστατωμένηαξιολόγησηαυτών των κινδύνων.

Ως αποτέλεσμα, έχει αναδειχθεί το μέγεθος της σπουδαιότητας της συνεργασίας μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών για την εύκολη συλλογή και αντικειμενική διαχείριση δεδομένων που τεκμηριώνουν το βαθμό επίτευξης αειφόρων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα.

Το SEDEX / SMETA ως υπηρεσία ελέγχου και αναφοράς αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, επί της αξιολόγησής της σεόλους τους πυλώνες ηθικού εμπορίου, αποτελεί την επιλογή περισσότερων από 50.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 35 διαφορετικούς τομείς, σε περισσότερες από 155 χώρες, την οποία παρέχει ηTÜVAUSTRIAHELLAS μέσω του TÜVAUSTRIAGroup ως αναγνωρισμένος φορέας του SEDEX (SupplierEthicalData Exchange).

Η πλατφόρμα δεοντολογικών δεδομένων του SEDEX – γνωστή ως SEDEXAdvance – είναι μία από τις μεγαλύτερες συνεργατικές πλατφόρμες στον κόσμο για αγοραστές και προμηθευτές της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστενα αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους γύρω από τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και την επιχειρησιακή ηθική, γρήγορα και εύκολα.

Το SEDEXμέσω του εργαλείου ελέγχου «SMETA» (SedexMembersEthical Trade Audit), βοηθά πρακτικά τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται σε διάφορούς τομείς, όπως στην παραγωγή τροφίμων και την αγροτική παραγωγή, την κλωστοϋφαντουργία και παραγωγή προϊόντων ένδυσης, την παραγωγή συσκευασιών, την παραγωγή και εμπορία πλαστικών και χημικών προϊόντων, τον κατασκευαστικό κλάδο κ.λ.π., να αποκτήσουν τον έλεγχο των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου να καταλήξουν στις μεταξύ τους συνεργασίες, με ένα διαφανή και τεκμηριωμένο τρόπο που διασφαλίζει την ηθική και αειφόρο παραγωγή, εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών.

Το SEDEX/SMETA δεν αποτελεί ένα ακόμα πρότυπο για την ηθική και αειφόρο παραγωγή, αλλά μια μεθοδολογία ελέγχου της ηθικής συμπεριφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η TÜVAUSTRIAHELLAS, έχει εισάγει μια ακόμα εξειδικευμένη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, παρέχοντας αξιόπιστες επιθεωρήσεις στις επιχειρήσεις της που επιθυμούν να ενταχθούν στη διεθνή πλατφόρμα του SEDEX.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και πιστή στις αξίες της, η TÜVAUSTRIAHELLAS αναδεικνύει στην πράξη την ηθική διάσταση της πιστοποίησης, παράγοντας αξία για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται ως κορυφαίο οργανισμό για τις υπηρεσίες τους.

Κ.Μαυρόπουλος

Δ/ντής ΑνάπτυξηςTÜVAUSTRIAHELLAS