Προς έναρξη η λειτουργία της Πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, πραγματικού χρόνου

Η πλατφόρμα «HCC Data Analytics and Economics Intelligence», ένα καινοτόμο εργαλείο που ανέπτυξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων, για να έχει ταχύτερη εικόνα σχετικά με την εξέλιξη των αγορών, θα παρουσιαστεί την προσεχή εβδομάδα σε διαδικτυακή εκδήλωση.

«Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα βέλτιστο σύστημα συλλογής δεδομένων πραγματικού χρόνου, που θα δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή να σχηματίζει ταχύτερα εικόνα, για την εξέλιξη των αγορών, και να φιλτράρει φαινόμενα καταχρηστικών, αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ), αλλά ακόμη και για περιπτώσεις νόθευσης διαγωνισμών». Αυτό αναφέρει η επιτροπή σε ανακοίνωσή της για την παρουσίαση του εργαλείου, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν δεδομένα από το παρατηρητήριο τιμών e-καταναλωτής και τα δεδομένα χονδρικής του Ο.Κ.Α.Α., τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , TAXIS, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΓΕΜΗ, όπως επίσης και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Την παρουσίαση, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης, θα προλογίσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός και στη συνέχεια ο καθηγητής του ΟΠΑ Βασίλης Βασσάλος και ο συνεργάτης του ‘Αντμιρ Ντεμιράι θα παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας «HCC Data Analytics and Economic Intelligence».

Έπειτα ο Γιάννης Δοξαράς εκπρόσωπος της εταιρείας που ανέλαβε την τεχνική υποδομή του έργου θα αναφερθεί στη διασύνδεση της πλατφόρμας με δημόσιες βάσεις δεδομένων.