Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες για διακοπές παγκοσμίως