Το μεγαλύτερο Ξενοδοχείο στο Κόσμο βρίσκεται στη Μαλαισία και ονομαζέται First World Hotel