Αρνητικές Ενδείξεις Αναγγέλουν Μείωση των Εξαγωγών για το 2019

Αρνητικές Ενδείξεις Αναγγέλουν Μείωση των Εξαγωγών για το 2019

Χρησιμοποιώντας στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αναδεικνύεται η θετική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών μέσα στο 2018, εμφανίζοντας όμως παράλληλα τους προβληματισμούς της για το τρέχον έτος.

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ (λόγοι ονομαστικών μεγεθών) ανέρχονται στο 33,0% το 2017 (17,8% αγαθά & 15,2% υπηρεσίες) από 22,1% το 2010 και 14,4% το 1995. Γίνεται άμεσα ευδιάκριτη η σταδιακή αύξηση του δείκτη εξαγωγών της χώρας. Το αντίστοιχο μέγεθος των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών ήταν 34,0% το 2017 (28,1% προϊόντα και 5,9% υπηρεσίες) από 30,7% το 2010 και 22,7% το 1995.

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει άμεσα πως οι ελληνικές εξαγωγές είναι σε άνθηση τα τελευταία έτη. Βέβαια, απέχει αρκετά από τα αντίστοιχα μέσα μεγέθη της ΕΕ-28 και της Ευρωζώνης. Οι μέσοι όροι των οικονομιών αυτών, σε εξαγωγές και εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανέρχονται σε 45,7%/41,9% και 47,3%/42,6%, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας διαγράφει θετική πορεία, καθώς η αξία της αυξήθηκε ονομαστικά κατά 15,8% (€4.560,3 εκατ.) το 2018 από 13,3% (€3.398,1 εκατ.) το 2017, με το 52.8% (€2.408,9) να προέρχεται από αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν φόβοι για πιθανή αρνητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, που προκύπτουν από την αναμενόμενη μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης των εμπορικών εταίρων της χώρας, με υψηλά μερίδια επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και πτώσης του όγκου του διεθνούς εμπορίου.

Τα παραπάνω πρέπει να προκαλέσουν προβληματισμό στις ελληνικές αρχές, καθώς οι γραφειοκρατικές παθογένειες παραμένουν. Είναι εύκολο άλλωστε να καταγράψεις αυξήσεις όταν στην απαρχή της οικονομικής κρίσης, σημειώσαμε τρομακτικές οικονομικές απώλειες. Για την ώρα, απλώς τις καλύπτουμε.

Γνωρίζοντας, τέλος πως η προγραμματισμένη δημοσιονομική επέκταση κατά 0.5% του ΑΕΠ και η σημαντική αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή, θα φέρει περαιτέρω αύξηση στην ζήτηση εμπορευμάτων, για πρώτη φορά στα τελευταία έτη. Όμως, είναι πολύ πιθανό πως αυτή η ζήτηση δεν θα καλυφθεί εκ των έσω, αυξάνοντας έτσι την ψαλίδα μεταξύ τις εξαγωγές και εισαγωγές τις χώρας.