Ελληνική εταιρεία μέσα στις 10 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο

 

Το ετήσιο πρόγραμμα της NASA, iTech απευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και το έργο τους χαρακτηρίζεται από εφευρετικότητα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του μέλλοντος γύρω από πέντε τομείς ενδιαφέροντος : την πυκνότητα αποθήκευσης ενέργειας, τις τεχνολογίες αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας, τις ιατρικές ανακαλύψεις καθώς και της ακτινοπροστασίας ενώ ο πέμπτος τομέας αποκαλούμενος ως «καινοτομία X-factor», περιλαμβάνει τεχνολογίες που μπορεί να μην ταιριάζουν στα άλλα θέματα, όμως θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εξερεύνηση του διαστήματος. Η Ελληνική εταιρεία Nanobionic συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία X-factor του διαγωνισμού με την δημιουργία ενός υφάσματος που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την μυϊκή απόδοση και την αντοχή μειώνοντας παράλληλα την κόπωση. Ουσιαστικά, η τεχνολογία αυτή συμβάλει στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα ενώ ενισχύει την αποκατάσταση και την ποιότητα του ύπνου, κάτι που ενδιαφέρει την NASA λόγω των αρκετών επανδρωμένων αποστολών που πραγματοποίει στο διάστημα.