Θεσσαλονίκη και 2050 CliMobCity

 

Το 2050 CliMobCity είναι ένα project της Ε.Ε. που αφορά την βελτίωση του κλίματος με σημείο αναφοράς την αστική κινητικότητας. Στόχος αυτού του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα αστικά μεταφορικά μέσα των πόλεων και η δημιουργία περιβαλλοντικής και φιλικής προς το κλίμα αστικής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το project αναφέρει μέτρα- πακέτα για την βελτίωση της επίδοσης της αστικής κινητικότητας με CO2 αλλά και την διακυβέρνηση που είναι απαραίτητη για αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι το εξής:

Πρέπει να αλλάξει η κινητικότητα και η αστική δομή για να επιτευχθεί η φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα;

Προσπαθώντας να δώσει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα το εν λόγω έργο, επικεντρώνεται στα ακόλουθα 3 θέματα :

  • Τον προσδιορισμό των μέτρων-πακέτων που μειώνουν επαρκώς το διοξείδιο του άνθρακα της κινητικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την εφαρμογή τους στα χωροταξικά σχέδια
  • Την ηλεκτρική κινητικότητα και την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων
  • Της πληροφορίες και το σύστημα επικοινωνίας που θα υποστηρίζουν την φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα

Όλες οι πόλεις που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένου της Θεσσαλονίκης, προσπαθούν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες τομείς καινοτομίας. Για να δώσουν ένα παραπάνω κίνητρο στους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν το ποσό που θα δοθεί σε κάθε πόλη που βρίσκεται σε αυτό το πρόγραμμα και επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα το οποίο ανέρχεται σε 1,332,046€.