Γιώργος Κωνσταντόπουλος: Την δεκαετία 2010 – 2020, οι Έλληνες εξαγωγείς διευρύναμε την εξαγωγική μας βάση και το διεθνές μας πελατολόγιο

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Έλληνες εξαγωγείς δοκιμάστηκαν και κλήθηκαν να διορθώσουν παθογένειες του ελληνικού επιχειρηματικού και οικονομικού γίγνεσθαι για να συνεχίσουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί.

Το αποτέλεσμα τους δικαιώνει και επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα είναι ικανό να υπερκεράσει κάθε εμπόδιο. Από το 2010 έως το 2020 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 45% και έφτασαν τα 30,7 δις ευρώ το 2020 έναντι 21,2 δις ευρώ το 2010, με το 2019 να επιτυγχάνουμε την επίδοσηρεκόρ των 33,8 δις ευρώ.

Μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μία δεκαετία κατά την οποία βιώσαμε μία οικονομική κρίση, τον κίνδυνο εξόδου από την Ευρώπη, τα capital controls, την πανδημία του COVID-19, το Brexit και άλλα πολλά γεγονότα που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εξαγωγών. Από την άλλη πλευρά, μέσα σε αυτό το διάστημα διευρύναμε την εξαγωγική μας βάση και το διεθνές μας πελατολόγιο. Ενδεικτικά να αναφέρω ως παραδείγματα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 159,9% στο διάστημα 2010-2020, τα φρούτα που αυξήθηκαν κατά 54,4%, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν κατά 177,0%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν τόσο προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Ιταλία κατά 66,9%, η Γερμανία κατά 22,3% και η Γαλλία κατά 168,3%, όσο και σε Τρίτες Χώρες όπως οι ΗΠΑ κατά 16,6%, η Κίνα κατά 169,8% και η Ιαπωνία κατά 851,6%. Χαρακτηριστικό της εκπληκτικής πορείας των εξαγωγών είναι το γεγονός ότι η εξαγωγική μας επίδοση, δηλαδή το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών ως προς το ΑΕΠ, από 9,4% το 2010 έφτασε το 18,5% το 2020.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας και εμείς ως ΣΕΒΕ, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεχή αύξηση των μελών μας. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε περισσότερες από 750 εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους σε όλη την ελληνική επικράτεια με συνολικό κύκλο εργασιών 25 δις ευρώ, 55.000 εργαζόμενους και 16 δις ευρώ τζίρο εξαγωγών, που αντιστοιχούν σε άνω του 50% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, χωρίς να υπολογίζονται στα παραπάνω στοιχεία τα έμμεση μέλη ενώσεων που είναι μέλη του Συνδέσμου ως φορείς σε όλη την Ελλάδα. Με συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς και ενισχύουμε την εξωστρέφειά τους.

Μάλιστα, οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις προκύπτουν μετά από ενδελεχή έρευνα και μελέτη μέσω του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Παράλληλα, στα μέλη μας παρέχουμε πληθώρα υπηρεσιών όπως στατιστικά στοιχεία και δυνητικό πελατολόγιο και διαθέτουμε ένα δυναμικό help-desk που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες αιτήματα. Μέσω του SEVE Academy εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε το εργατικό δυναμικό της χώρας σε θέματα εξαγωγών και επιχειρηματικότητας εν γένει έχοντας ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας έχουμε προχωρήσει και στη σύσταση συνεργατικών σχημάτων, των λεγόμενων cluster, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το cluster ακτινιδίου και το cluster αγροτεχνολογίας.

Η λέξη κλειδί είναι η «συνεργασία»

Οι προκλήσεις όμως δε σταματούν. Η νέα δεκαετία θα είναι ακόμη πιο απαιτητική, ο διεθνής ανταγωνισμός εντεινόμενος και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές αυτές.

Η λέξη κλειδί είναι η «συνεργασία». Κρίνεται απαραίτητο λοιπόν να αναπτυχθεί ένας λειτουργικός συνεργατικός μηχανισμός μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του τριπλού έλικα της καινοτομίας. Όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι και σήμερα τονίζουν τη σημασία της εξωστρέφειας για την οικονομία, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παθογενειών όπως είναι η υπερφορολόγηση και η ελλιπής χρηματοδότηση. Στο κομμάτι αυτό χρειαζόμαστε σύμμαχο την Πολιτεία και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι αυτό γίνεται πραγματικότητα.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η εξωστρέφεια είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας και με βάση αυτήν την παραδοχή πρέπει να δομήσουμε τη στρατηγική της επόμενης δεκαετίας. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο επικεντρωμένο σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε με την ορθή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, να θέσουμε τις βάσεις για μία σύγχρονη παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία.